region nove mesto nad vahom

pamiatky

 

   

 


   

 


   

Beckov – Beckovský hrad, Kostol sv. Jozefa Pestúna, Evanjelický kostol, Kostol sv. Štefana Kráľa, Kúria Ambrovec, Beckovská jaskyňa

Bošáca – Barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, Múzeum skanzenového typu

Brunovce – kaštieľ (1695)

Bzince pod Javorinou – Rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela (1332), Evajelický kostol (1793), kostol v Hrušovom, kaštieľ v Hrušovom, rodný dom Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej

Čachtice – Čachtický hrad (1276), Baroková Golgota (1620), Baroková socha sv. Floriána, Barokový Mariánsky stĺp (1742), Božia muka pri cintoríne (1679), Baroková kostol sv. Ladislava (1390), Gotická kaplnka (14.st.), Kaštieľ Nádašdyovcov (1645), Kaštieľ Orságovcov, Katkomby-pivnice, Kúria Drugetovcov (17.st.), Renesančný kaštieľ (1668), Rímskokatolícka fara (4.zasadnutie Tatrína v roku 1847), Zvonica- umieráčik (18.st.), Čachtická jaskyňa

Častkovce – Park (chránený areál), Kaštieľ (1640), Rímsko-katolícka kaplnka sv. Cyrila a Metoda (1880)

Dolné Srnie – baroková zvonica (18.st.), neoklasicistická zvonica (1890), klasicistická kúria (1850), hradisko a lengyelské sídlisko (staršia doba železná)

Haluzice – Haluzický kostol (1299)

Horná Streda – Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých (1728), barokový trojičný stĺp (18.st.), zrúcaniny kostola a kláštora jezuitov (zničené – 17.st.)

Hôrka nad Váhom – Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla (1999), Kaštieľ rodiny Szokolóczy

Hrádok – Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie (1729)

Hrachovište – Rímskokatolícky barokový kostol Navštívenia Panny Márie (1750-1756), Pamätník obetiam padlým v I. svetovej vojne

Kálnica – kláštor

Kočovce – Kočovský kaštieľ (1730), Rakoľubský kaštieľ (1650-1655)

Lubina – Evanjelický kostol - Tolerančný kostol (1783-1784), Rodný dom J.Ľ. Holubyho, Pamätník odboja na vrch Roh, Hradisko (Podkozince), Lužické popolnicové pole (Hrnčiarové), Strážna veža (Podkozince)

Lúka – Hrad Tematín (1260), Kaštieľ v Lúke (1674), Rímskokatolícky kostol Bolestnej Panny Márie (2006)

Modrová – Románsky rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela (1157), Modrovská jaskyňa

Modrovka – zvonica (20.st.)

Moravské Lieskové – Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa (1911), Evanjelický kostol a.v. (1786)

Nová Bošáca – Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda (1972), Pomník SNP na Grúni, Rozhľadňa na Lopeníku

Nová Lehota – Kaplnka sv. Antona Padánskeho (1903), Evanjelický kostol a.v. (1866)

Nová Ves nad Váhom – Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa (13.st.), kaplnka (18.st.)

Nové Mesto nad Váhom – Kostol Narodenia Panny Márie (13.st.), Prepozitúra Panny Márie (1414), Evanjelický kostol a.v. (1787), Kaplnka sv. Ondreja (1647), Kaplnka Šaštínskej Panny Márie, Kaplnka sv. Róchusa (18.st.), Morový stĺp (1696), Socha sv. Floriána (1762), Meštianske domy (16.-17.st.), Kaštieľ v Mnešiciach (17.st.), Sídlisko staršej doby kamennej, Podjavorinské múzeum, Pomník obetiam 1. Svetovej vojny, Židovský cintorín

Očkov – Pohrebisko s náčelníckou mohylou (2.-4.st.n.l.), Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (1860-1861), Kúria (1770), Mariánsky stĺp (1749)

Pobedim – Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela (1674-1678), Klasicistická fara (19.st.), Habánsky mlyn (18.st.)

Podolie – Rímskokatolícky kostol sv. Juraja (1332), Rímskokatolícka fara (1825), Kaplnka Panny Márie Immaculaty, Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej, Socha sv. Floriána (1793), Socha sv. Urbana (1831), Socha Najsvätejšej Trojice (1791), Zvonica v Korytnom (19.st.), Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne

Potvorice – žiarový hrob lužickej kultúry (mladšia doba bronzová), barokovo-klasicistická zvonica (18.st.), Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (1998)

Považany – Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža (1830)

Stará Lehota – Rímskokatolícky kostol  sv. Mikuláša biskupa (14.st.)

Stará Turá – Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie (1748), Stará veža (17.st.), Kostol Cirkvi bratskej (1982-1984), Lurdská jaskyňa (1946), Tolerančný evanjelický kostol (18.st.)

Trenčianske Bohuslavice – Baroková kaplnka (1763)

Vaďovce – Katolícky kostol svätého Michala Archanjela (1424-1427), Zvonica evanjelickej cirkvi (1898)

Višňové – Zvonica (1899), Čachtický hrad (1276)

Zemianske Podhradie – Renesančný kaštieľ rodiny Ostrolúckych (17.st.), Empírový evanjelický kostol (1785-1801)

Dátum aktualizácie: 7.12.2012

Rank SK Google PageRank

NAJ.sk