Región Nové Mesto nad Váhom - Zemianske Podhradie

erb obce Zemianske Podhradie

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Zemianske Podhradie 138, 913 07 Zemianske Podhradie

Telefón: 032/778 12 28

E-mail: obec@zemianske-podhradie.sk

Webstránka: www.zemianske-podhradie.sk

Starosta: Miroslav Zámečník -starosta@zemianske-podhradie.sk

Partnerská obec: -

Mikroregión: Bošáčka

Počet obyvateľov: 761 (z roku 2011)

Nadmorská výška: 248 m n. m.

Rozloha: 860 ha (zdroj: www.obce.info)

Obecný úrad Zemianske Podhradie

Obecný úrad

facebook  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

V Zemianskom Podhradí sa nachádza pamätný dom a pamätná tabuľa Ľ. V. Riznera a J. Ľ. Holubyho. Ide o budovu bývalej evanjelickej fary. V dome je umiestnená stála muzeálna expozícia venovaná uvedeným a ostatným významným osobnostiam a histórii obce. V expozícii sú i materiály dokumentujúce pôsobenie Samuela Štúra a Adely Ostrolúckej.

 

Zaujímavosťou je Zemiansko-Podhradský kras s jaskyňou Landrovec. Svojou dĺžkou 235 m je druhou najdlhšou jaskyňou bradlového pásma na Slovensku.

 

Obecné časti: Krausov salaš, Melčekovice, Ostrolúckeho salaš.


Múzeá a pamätné izby:

Pamätná izba Hollubyho a Riznera, Zemianske Podhradie 913 07, 032/778 11 71, 0902 107 794

Kaštieľ Ostrolúckych - Zemianske Podhradie 913 07


Kultúra:


Šport:

FK 1972 Zemianske Podhradie

DHZ Zemianske Podhradie

Rogoňovský ranč – jazda na koni, jazdecká škola


Významné osobnosti:

Samuel Štúr (1818-1861) - národovec, ako prvý evanjelický farár začal robiť kázne v slovenskom jazyku

Dr. Jozef Ľudovít Holuby (1836-1923) - v rokoch 1861-1909 tu pôsobil ako botanik a národopisec, evanjelický kňaz

Ľudovít Vladimír Rizner (1849–1913) - zakladateľ slovenskej národnej bibliografie, publicista a pedagóg

Ladislav Paulíny (1815-1906) - básnik a spisovateľ literárne činný pod pseudonymom Branislav Podolinský

Viliam Paulíny Tóth (1826-1877) - žurnalista, politik a podpredseda Matice slovenskej

Žigmund Paulíny (1750-1831) - básnik a evanjelický kňaz


História:

Bohaté archeologické nálezy dokumentujú osídlenie oblasti už v paleolite. Hradisko z doby halštattskej dokazuje, že na tomto mieste už takmer pred tromi tisícročiami existovalo hospodárske a administratívne centrum nadregionálneho významu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1396. Ide o listinu, ktorou majiteľ Beckovského hradného panstva Ctibor zo Ctiboríc daroval svoje majetky v Podhradí svojmu bývalému kastelánovi a kapitánovi Jakušovi z Nasilova za jeho verné služby. Ctiborovu donáciu potvrdil kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1397, kde sa obec spomína pod názvom Podhrady. Neskôr patrila zemianskym rodom Podhradských, Príleských a Ostrolúckych. Názov obce Zemianske Podhradie sa v listinách objavuje od roku 1618. V roku 1622 sa obec rozdelila na zemiansku a poddanskú časť. Obe časti sa opäť zlúčili v roku 1848. Do roku 1989 bolo Zemianske Podhradie súčasťou obce Bošáca. U podhradských zemanov sa s priaznivým ohlasom stretlo husitské učenie, šírené v 15. storočí. To položilo základy k evanjelizácii obyvateľov v 16. storočí, v období reformácie. V obci sa nachádzali tri múčne mlyny, mýto, tehelňa, píla a štyri pálenice. Obyvateľstvo sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom.


Literatúra o obci: 

BRADÁČ, D.: Bošácka dolina na historickej fotografii. Obec Bošáca. 2013. 176 s., ISBN 978-80-971440-8-1

 

DOVINA, V.: Zemianske Podhradie v histórii. Zemianske Podhradie: Obecný úrad, 1997. 220 s. ISBN 80-967781-2-9.

 

JURÁK, J.: Zemianske Podhradie (križovatka slovenských dejín : zborník príspevkov zo seminára o Pavlovi Doležalovi, rodine Príleských a štúrovských tradíciách Zemianskeho Podhradia). Nové Mesto nad Váhom: Floppy servis, 2001. 67 s. ISBN 80-89053-06-8.

 

MACHALA, D., ZAMEC, S.: Zemianske Podhradie v histórii.  Zemianske Podhradie: Obecné zastupiteľstvo, 1993. 8 s.


Prírodné podmienky:

Park pri kaštieli, s rozlohou 3,3 ha, je od roku 1985 chráneným areálom.

V katastri obce sa nachádza chránená Gaštanica s porastom 30 jedlých gaštanov (Gastanea sativa). Vek najstarších je asi 150 rokov a priemer kmeňa 90 cm.


Ubytovanie: -


Stravovanie: -


Pamiatky:

Renesančný kaštieľ v Zemianskom Podhradí - Kaštieľ je niekdajšie bydlisko štúrovskej lásky Adely Ostrolúckej. Pôvodne postavený v 17. storočí ako opevnený renesančný kaštieľ s dvoma vežami. V 19. storočí ho empiricky upravili a na začiatku 20. storočia prešiel poslednými rekonštrukčnými prácami. V roku 1744 bola vybudovaná v jednom krídle kaplnka. Posledným majiteľom bol Gejza Ostrolúcky. Dnes je v ňom liečebný ústav pre mentálne postihnuté ženy.

 

Empírový evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí - V roku 1785 boli položené základy a v roku 1801 bol dostavaný ranoempírový evanjelický kostol oválneho pôdorysu s výrazným obvodným partikusom blízko kaštieľa Príleských. Má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné. Jedinečne je riešená manzardová strecha s ihlanovým ukončením, ktorá kryje rozsiahlu kopulu. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí s jeho osudovou láskou Adelou. Pôdorys má elipsovitý tvar s osami 12x14m. Kostol je štátnou pamiatkou.


Historické fotografie:


Video:


Virtuálne prehliadky:

ďalšie virtuálne prehliadky nájdete na VirtualTravel.sk


Mikroregión Bošáčka

Rozloha v km2: 71,59

Počet obyvateľov: 4 339

Počet obcí: 5

Zoznam obcí: Bošáca, Haluzice, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Zemianske Podhradie

  


   

Mapa:

Zemianske Podhradie

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: nie

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: nie

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

Empírový evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí

 

Renesančný kaštieľ v Zemianskom Podhradí

 

Renesančný kaštieľ v Zemianskom Podhradí

 

 

 

potok Bošáčka - Zemianske Podhradie

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk