Región Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice

erb obce Trenčianske Bohuslavice

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

Telefón: 032/778 22 33

Fax: 032/778 22 33

E-mail: obec@trencianskebohuslavice.sk

Webstránka: www.trencianskebohuslavice.sk

Starosta: Darina Jurigová

Partnerská obec: Bohuslavice u Zlína

Mikroregión: Bošáčka

Počet obyvateľov: 911

Nadmorská výška: 198 m n. m.

Rozloha: 640 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Trenčianske Bohuslavice

Obecný úrad

facebook   cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad 

Zaujímavosti:

Každoročne sa tu koná letný festival Žákovic Open s prevažne slovenskými hudobnými skupinami. Viac info na: www.zakovicopen.sk

 

Oblasť okolo Trenčianskych Bohuslavíc je známe mamutie pohrebisko. Pri futbalovom ihrisku sa ešte donedávna robil archeologický výskum.

 

Cez Trenčianske Bohuslavice prechádza železničná trať Z.120 z Bratislavy do Košíc, stoja tu osobné vlaky, v súčasnosti sú dokončené rekonštrukčné práce na železničnej trati, je vybudovaný podchod pre peších, cestný nadjazd a jednorúrový železničný tunel cez Turecký vrch do Nového Mesta nad Váhom

 

Obcou preteká potok Bošáčka


Múzeá a pamätné izby: -


Kultúra:

Obecná knižnica (otvorená každú sobotu od 14:30 do 20:00)


Šport:

OFK Trenčianske Bohuslavice

Dobrovoľný hasičský zbor - facebook

Stolnotenisový oddiel

Kolkáreň - dvojdráhová plnoautomatická

Poľovnícke združenie


Významné osobnosti:


História:

Najstarší doteraz známy písomný údaj o Trenčianskych Bohuslaviciach pochádza z roku 1208, kde sa uvádza názov obce "villaBuczlai".Ide o listinu vydanú Ostrihomskou kapitulou, na podnet nitrianskeho župana Tomáša, na vyriešenie sporu medzi jobagionom Trenčianskeho hradu Benediktom a nitrianskym biskupom Jánom II. Bohuslavice boli typickou kuriálnou obcou, jej vlastníkmi boli šľachtické rody. Ďalšie písomné dokumenty sú z roku 1436 s názvom obce Boguslawicz a z roku 1450, kde sa obec nazýva Bohwzlawycz. Dnešné pomenovanie Trenčianske Bohuslavice pochádza z roku 1927. V roku 1648 sa obec spomína už ako súčasť majetkovo rozdrobeného Beckovského panstva. Od polovice 18. storočia ju ako súčasť Čachtického panstva vlastnili Erdődyovci, ktorí dali podľa vzoru francúzskeho Versailles v obci vybudovať park s umelými jaskyňami, vodopádmi, jazierkami a vodometmi napájanými zdvihadlami z potoka Bošáčka. Spolu s parkom dali v rokoch 1760 až 1763 postaviť klasicisticko-rokokový kaštieľ a samostatnú rokokovú kaplnku. Kaštieľ bol zbúraný v roku 1905, kaplnka sa však zachovala. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

 

Po roku 1918 patrila obec do okresu Nové Mesto nad Váhom, župa Trenčianska. 1.1.1923 sa začlenili Bohuslavice spolu s okresom do Nitrianskej župy. Od roku 1948 patrila opäť do Bratislavského kraja.

 

Obec mala svoj obecný dom (úrad) postavený v roku 1929. Na čele stál richtár (starost) a 12-členná obecná rada. Vo funkcii starostu sa vystriedalo viacero občanov (napr. Štefan Macháč, Jozef Zámečník,...). Trenčianske Bohuslavice mali okrem týchto funkcií aj obecného sluhu, pokladníka, bubeníka (Jozef Mihalko), hájnikov, atď.


Literatúra o obci: 

KOLEKTÍV AUTOROV: Trenčianske Bohuslavice. Trenčianske Bohuslavice: Obecný úrad, 2000. 155 s.

 

BRADÁČ, D.: Bošácka dolina na historickej fotografii. Obec Bošáca. 2013. 176 s., ISBN 978-80-971440-8-1


Prírodné podmienky:

Trenčianske Bohuslavice sa rozprestierajú v krásnom prostredí Bošáckej doliny pri ústí potoka Bošáčka do Váhu. Vstup do obce z južnej strany lemuje Turecký vrch (351 mn.m.) ktorý je prírodnou rezerváciou so vzácnymi druhmi teplomilných rastlín a živočíchov. Kopec Turecko dostal názov podľa tábora, ktorý tu mali Turci, keď bezvýsledne dobíjali hrad Beckov.

 

Zo severnej časti chráni Trenčianske Bohuslavice hrebeň Hájnica (341 mn.m.). Územie katastra obce patrí do povodia Váhu, odvodňuje ho pravostranný prítok potok Bošáčka, ktorá má pramenitú zónu v Bielych Karpatoch.


Ubytovanie:

Turistická ubytovňa * - Ubytovanie má kapacitu 230 lôžok. Reštaurácia s barom, internetové pripojenie, školiace stredisko. Kontakt: Leo Reality Group s.r.o., areál Hydrostav, 913 06, Trenčianske Bohuslavice 232, 032/778 22 17, 0911 11 1000, info@leoreality.sk

 

Penzión Žákovic ** - Penzión má kapacitu 40 lôžok v 2 - a 3 - lôžkových izbách. K dispozícii je 1 apartmán. Všetky izby sú vybavené sociálnym zariadením (WC, sprchový kút), televíznym prijímačom. V celom penzióne je pre hostí dostupný WiFi internet. Reštaurácia v prízemí ponúka široký sortiment jedál a nápojov. V letných mesiacoch možnosť sedenia na terase ako aj pri záhradnom grile.Kontakt: Trenčianske Bohuslavice 311, 913 06 Trenčianske Bohuslavice, 032/7782403, penzion@zakovic.sk


Stravovanie:

Penzión Žákovic ** - V celom penzióne je pre hostí dostupné WiFi pripojenie na internet. Reštaurácia v prízemí ponúka široký sortiment jedál a nápojov. V letných mesiacoch možnosť sedenia na terase ako aj pri záhradnom grile. Kontakt: Trenčianske Bohuslavice 311, 913 06 Trenčianske Bohuslavice, 032/7782403

 

Ubytovací komplex Leo

 

Motorest Berák Milan


Pamiatky:

Kaštieľ - Vybudovali ho v roku 1760. Priľahlou súčasťou bol park a botanická záhrada, majetok grófa Erdödyho. Generál vo výslužbe F. A. Erdödy vybudoval park a záhradu v štýle francúzskeho Versailles. Z rôznych mytologických sôch a kamenných postáv tu striekali fontány, nechýbali jazierka a vodopády zo štvrťanského potoka. Po smrti generála začali postupne objekty chátrať. V 19. storočí viac ráz menili majiteľa. Barón Foned Springer (posledný majiteľ, akcionár výstavby bratislavskej dráhy) nenašiel prostriedky na opravu strechy kaštieľa, ktorú zničil požiar. Vody a ďalšie prírodné vplyvy postupne zničili celý kaštieľ. Roku 1905 začala demolácia kaštieľa z rozhodnutia majiteľa. Základný stavebný materiál sa rozpredal nadrobno. O osude sôch a iných umeleckých predmetov sa nevie nič.

 

Baroková kaplnka - Jediným pozostatkom celého komplexu je baroková kaplnka z roku 1763. Jej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie umelecké diela tohto druhu na Slovensku. Bohaté fresky vytvoril viedenský majster A. F. Maulbertsch ako aj všetky tri oltárne obrazy. Kaplnka má mimoriadnu akustiku. Rokokové oltáre sú pravdepodobne dielom Ľ. Godeho. Na menze oltára sv. Františka Seraf je rokoková sklenená rakva s telom martýra. V kaplnke sa dodnes konajú omše. Zvonku i zvnútra je vo veľmi dobrom stave.


Historické fotografie: (zdroj: Daniel Bradáč, Ján Krajčík, Daniel Kopunec - archív, Pamiatkový úrad)

              

           

           


Video:


Virtuálne prehliadky:


 

tunel turecky vrch

Tunel Turecký vrch

Mapa:

Trenčianske Bohuslavice

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: 1

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: 2

-      Telocvične: 1

 

Fotogaléria:

Baroková kaplnka - Trenčianske Bohuslavice

Baroková kaplnka

 

zvonica trencianske bohuslavice

Zvonica

 

Baroková kaplnka - Trenčianske Bohuslavice

 

Zrekonštruovaná ŽST Trenčianske Bohuslavice

Zrekonštruovaná ŽST Trenčianske Bohuslavice

 

Pohľad na obec Trenčianske Bohuslavice

Pohľad na obec Trenčianske Bohuslavice

 

Dom smútku v obci Trenčianske Bohuslavice

Dom smútku v obci Trenčianske Bohuslavice

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk