Región Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá

stará turá

erb Stará Turá

Erb obce

Poštová adresa: Mestský úrad, Ulica SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Telef. spojenie: 032/746 16 11

Fax: 032/776 42 76

E-mail: msu@staratura.sk

Webstránka: www.staratura.sk

Starosta: PharmDr. Leopold Barszcz

Partnerská obec: Kunovice (Česká republika)

Mikroregión: Veľká Javorina-Bradlo

Nadmorská výška: 279 m n. m.

Počet obyvateľov: 8867 (k 1.1.2019)

Rozloha: 5 165 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Stará Turá

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

INFOTUR - Informačná kancelária mesta Stará Turá, SNP 254/49, 916 01 Stará Turá, 032/776 3893, infotur@stonline.sk


Zaujímavosti:

K mestu Stará Turá priliehajú aj časti: Paprad, Černochov Vrch, Jazviny, Súš a Topolecká

 

Rekreačné zariadenie Dubník l., ll., Stará Turá 916 01, 032/776 38 93 - Vodné nádrže Dubník I. a Dubník II. sú častým cieľom milovníkov vodných športov. Sú určené na rekreáciu a rybolov. Vybudované boli ako priehrada na potoku Kostolník. V okolí vodných nádrží sa nachádzajú chaty a rekreačné zariadenia.

 

Menšie obecné časti: Baňovci, Bielčikovci, Blanárov vrch, Bunovci, Búzikovci, Drgoňova Dolina, Dúbrava, Dúbrava (2), Durcovie


Múzeá a pamätné izby:

Mestské múzeum - M. R. Štefánika 355/4, Stará Turá 916 01, 032/776 36 36

Múzeum mesta Stará Turá - M.R.Štefánika 378, Stará Turá 916 010, 032/776 33 66

Pamätná izba Kristíny Royovej - Stará Turá 916 01, 032/776 30 38

Železničné múzeum Stará Turá - www.zmst.yw.sk


Kultúra:

- Detský folklórny súbor

- Staroturiansky jarmok - jún

- Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine - júl


Šport:

- Podjavorinská päťdesiatka – máj

- Štefanský výstup na Veľkú javorinu - december

- Stolnotenisový klub - www.stkst.tym.sk

- MBK Stará Turá - Basketbalový klub - mbk@naex.sk, www.mbkstaratura.sk

- MFK Stará Turá - Futbalový klub

- Lyžiarsky klub - velkajavorina@chirasys.sk, www.velkajavorina.sk

- Kolkársky klub - www.umbo.web.cz/index/staratura.html

- Klub slovenských turistov Stará Turá - www.kstst.sk

- HK Stará Turá - www.hk-st.sk

- Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova doliny - www.drgonari.euweb.cz


Významné osobnosti:

- RNDr. Peter Pavol Bartoš – slovenský pedagóg a matematik

- Kristína Royová – slovenská spisovateľka a redaktorka

- Prof. PhDr. Ján Hučko, DrSc. – slovenský historik

- Viliam Klimáček – slovenský dramatik


História:

Prvá písomná zmienka o Starej Turej je z roku 1392, kedy sa spomína v darovacej listine kráľa Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, ktorý vtedy vlastnil Stibor zo Stiboríc z Beckova. Súčasťou čachtického hradného panstva bola Stará Turá až do zániku feudalizmu v Uhorsku.

 

Rozvoj Starej Turej možno datovať od roku 1467, keď ju kráľ Matej Korvín povýšil za preukázané zásluhy pri chytení Jána Švehlu na poddanské mestečko. Na základe udeleného privilégia boli obyvatelia Starej Turej oslobodení od platenia tridsiatku a iných mýtnych poplatkov. Toto privilégium niekoľkokrát potvrdili ďalší uhorskí panovníci.

 

Staroturania sa zaoberali výrobou a predajom po domácky zhotovovaného dreveného riadu. Popri tejto tradičnej výrobe, ktorá sa zachovala dodnes, je potrebné spomenúť obuvníkov a kožušníkov, mlynárov, stolárov, tokárov, kováčov i hrnčiarov. Stará Turá mala mlyny, valchy, vyhne, varilo sa tu pivo, pestoval šafrán a vyrábal papier. Staroturania sa preslávili aj ako prví zakladatelia bryndziarní na Slovensku.

 

Starej Turej sa stratami na životoch i veľkými materiálnymi škodami, kedy mesto takmer vyhorelo, nevyhli ani udalosti v roku 1948. Masív Bielych Karpát bol významným priestorom partizánskeho odboja. Tragické udalosti druhej svetovej vojny zvlášť poznamenali kopanice Hlavina a Nárcie.


Literatúra o obci:

Michálek, J. a kol.: Stará Turá: Štúdie o histórii, ľudovej kultúre a nárečí. Bratislava: Obzor, 1983. 255 s.


Prírodné podmienky:

V katastri mesta sa nachádzajú 3 chránené prírodné pamiatky. PP Šašnatá sa nachádza na východnej strane územia mesta na ploche 0,2 ha. Ide o ochranu potoka s brehovým porastom jelše lepkavej s prímesou vŕb a močiarnou vegetáciou. Prírodná pamiatka je lokalitou s ekostabilizačnou funkciou na intenzívne poľnohospodársky využívanom území.

Nad vodnou nádržou Dubník II. sa rozprestiera PP Pavúkov jarok. Zaberá 1 ha a ide o ochranu brehových porastov a zamokreného alúvia potoka.

V Bielych Karpatoch v hornej časti potoka Tŕstie sa nachádza PP Borotová (1,5 ha). Ide o ochranu komplexu vlhkomilných lúčnych spoločenstiev na nivných sedimentoch s výskytom viacerých chránených rastlinných druhov. Územie predstavuje významné útočisko vlhkomilných mäkkýšov. Vyskytuje sa tu veľké množstvo motýľov.


Ubytovanie:

- Bungalov Šťuka - je pre 4 osoby má kuchynku so zariadením, sprchu s predsieňou, samostatné WC v chodbičke s umývadlom. Dubník I , 91601 Stará Turá, 032/776 32 89

- Bungalov Zubáč - je pre 5 osôb, má kuchynku so zariadením, sprchu s predsieňou, samostatné WC v chodbičke s umývadlom. Dibrovova 244/4, 91601 Stará Turá, 032/776 32 89

- Chata Babula - Chata v rekreačnej oblasti Dubník II (Bánov). 1x2, 2x2+1, 1x3+1, max. počet osôb: 12. Spoločenská miestnosť s krbom, FTV, video, 2x kúpeľňa s WC, 1 x samostatné WC, kuchynský kút.
Chata Babula Stará Turá, Starhradská 10, 851 05 Bratislava

- Dubas - Reštaurácia „Dubas“ s apartmánom „Vlna“. DUBNÍK I., Apartmán - malý 2,5 - izbový byt - pre 2 až 4 osoby. Dubník I č. 1060, 91601 Stará Turá, 032/776 32 89

- Garni hotel* Hydrostav Dubník - 39 lôžok (13 x 2+1). Na izbe umývadlo s teplou a studenou vodou, WC a sprcha na chodbe. Aktuálna ponuka na pobyty pracovníkov firiem za výhodné dohodnuté ceny.
Dubník I č. 1023, 91601 Stará Turá, 032/776 31 18

- Hotel LIPA*** - ubytovacie a stravovacie služby. kapacita: 88 (4xapartmán, 40x 2-lôžková izba). Husitská 5, 916 01 Stará Turá, 032/776 38 70, www.hotellipa.eu

- Hotel Sanus*** - Dubník, Stará Turá 916 01 200 lôžok, 032/776 35 28

- JAVORINKA - Rekreačné zariadenie špecializované na detské pobyty. Kapacita: 135 lôžok. Dubník I č. 1051, 916 01 Stará Turá, 032/776 25 80

- Penzión Arkádia - Dibrovova 241/10, 916 01 Stará Turá, 032/776 34 22

- Penzión Na mlyne - Ľ. Podjavorinskej 535/11, 91601 Stará Turá, 032/776 29 75, 18 lôžok

- Ubytovňa pri športovej hale - Moderná turistická ubytovňa určená najmä pre športové kolektívy., Kapacita: 25 lôžok (1/3, 1/4, 1/4+1-2, 1/7, 1/6). Športová 503, 916 01 Stará Turá


Stravovanie:

- IRISH PUB steak & pizza house - Štýlová reštaurácia pubového typu, s domáckou kuchyňou. M.R.Štefánika 374, 91601 Stará Turá, 032/776 21 63, www.irishpubs.sk

- Cukráreň RITMO - cukráreň, torty na objednávku. SNP 148/50, 916 01 Stará Turá, 032/776 31 31

- Dubas - Reštaurácia s apartmánom „Vlna“. Dubník I č. 1060, 91601 Stará Turá, 032/776 3289

- Hotel LIPA*** - Husitská 5, 916 01 Stará Turá, 032/776 38 70

- Penzión Arkádia - Dibrovova 241/10, 916 01 Stará Turá, 032/776 34 22

- Penzión Na mlyne - Ľ. Podjavorinskej 535/11, 91601 Stará Turá, 032/776 29 75

- Pizzeria ANDIAMO - talianske špeciality - pizza, cestoviny, Hurbanova 103/93, 916 01 Stará Turá

- Restaurant Club SALAMANDER - reštaurácia. SNP 260/41, 916 01 Stará Turá, 032/776 30 24

- U hladoša - Rýchle občerstvenie. SNP, 916 01 Stará Turá

- U rybára - rybie špeciality. Dubník I, č. 1002, 916 01 Stará Turá.


Pamiatky: (zdroj: www.staratura.sk)

Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie - Základy farnosti boli položené v 16. storočí vybudovaním kamenného kostola sv. Jána na návrší Chríb. Kostolík slúžil obyvateľom obce asi 200 rokov, v 18. storočí zanikol. V roku 1748 bol vybudovaný v Starej Turej z iniciatívy zemepána Juraja Erdödyho chrám Panny Márie Nanebovzatej. Kostol bol postavený za pastorácie vdp. Pavla Kozáryho, ktorý pôsobil v staroturanskej farnosti 27 rokov, kde aj zomrel a je pochovaný.
Barokový kostol je jednoloďová stavba s vtiahnutými piliermi s toskánskymi pilastrami. Interiér je značne vysoký a rozľahlý, má dve časti - presbytérium a svätyňu, ktoré sú od seba oddelené kamenným umelecky tesaným zábradlím. Z presbytéria sa vchádza do sakristie, ktorá je ľavou prístavbou kostola. Hlavný oltár tvorí štuková stĺpová architektúra s baldachýnom a rokokovým ornamentom. V strede je umiestnený obraz Nanebovzatia Panny Márie zakúpený vo Viedni pri príležitosti posvätenia kostola. Bočné oltáre s obrazmi sv. Jána Nepomuckého a sv. Jozefa pochádzajú z 18. storočia. Sú ozdobené krútenými piastrami a štítom. Tu sa nachádza aj umelecky kovaný svietnik od richtára obce ako dar z roku 1816. Umeleckú hodnotu má aj kazateľnica so sochou sv. Michala archanjela ako i rokoková kamenná krstiteľnica v severnej stene lode kostola s reliéfom „Krst Ježiša Krista" v alabastrovom prevedení.

Hlavný vstupný portál je orientovaný na východ. Rozmery kostola sú 37 x 12 m. V priečelí je 30 m vysoká veža ukončená barokovou medenou kupolou a dvojramenným krížom. Veľký význam majú zvony. Pôvodné zvony boli z veže odobraté počas prvej svetovej vojny. Nové zvony boli zakúpené a umiestnené na vežu v roku 1922. Od založenia chrámu Panny Márie Nanebovzatej pôsobilo v pastorácii 25 správcov farnosti a 50 kaplánov. V obidvoch kostoloch (na Chríbe i na námestí) účinkovalo v Starej Turej 44 rímskokatolíckych kňazov.
V roku 1863 v cintoríne na Drahách bola vybudovaná Kalvária a Kaplnka sv. Kríža. Vybudovaním chrámu v strede obce v 18.stor. vzniklo námestie, na ktorom v roku 1861 bola postavená cirkevná dvojpodlažná budova katolíckej školy, ktorá slúžila školským účelom do roku 1994. Pôvodná fara pri kostole na námestí bola postavená v roku 1750 a o dvesto rokov neskôr bola postavená nová fara v bývalej farskej záhrade. Tá slúži dodnes. Kostol Panny Márie Nanebovzatej je doložený treťou kanonickou vizitáciou v roku 1756 a ďalšími šiestimi vizitáciami v 18. až 20. storočí. Chrám bol niekoľkokrát renovovaný: v roku 1835 strechu pokryli škridlicou, roku 1856 dali do chrámu kamennú dlažbu, roku 1864 obnovili fasádu, roku 1875 zhotovili dvojité dvere, roku 1975 doplnili tretie. Celkové renovácie kostola a areálu sa uskutočnili v rokoch 1898, 1948 a 1988. V roku 2004 boli zhotovené nové schody na emporu, v roku 2005 obnovená fasáda Kalvárie a Kaplnky sv. Kríža ako aj reštaurovaná socha Panny Márie pred kostolom a v roku 2006 bol zavedený vodovod do sakristie.

 

Stará veža (tzv. Husitská) na mestskom cintoríne je najstaršou zachovanou stavbou v meste. Je to kamenná štvorboká trojpodlažná stavba. Podľa jedného podania patrila veža k prvému kostolíku, podľa záznamov postaveného v r. 1569. Podľa regionálneho historika Dr. Branislava Varsika bola pristavená ku kamennému kostolu Najsvätejšej Trojice v 17.storočí. Okrem sakrálnej funkcie plnila aj významnú úlohu v systéme opevnenia Čachtického hradu. Podľa historika Dr. Júliusa Etheyho k obrane čachtického hradu slúžili dve predveže. Jedna stála v lubinskom chotári na strmej skale a druhá na staroturanskom cintoríne. Strategickú funkciu veže dosvedčuje aj vysoko položený vchod do veže z prvého podlažia, kde sú v súčasnosti pristavené drevené schodíky - a štrbinové okná na druhom podlaží. Na prízemí veže je priechodné podlubie. Stavba je ukončená plechom obitou strechou v tvare ihlana a dvojramenným krížom. Kostol Najsvätejšej Trojice v roku 1770 vyhorel a nebol viac obnovený. Veža bola niekoľkokrát opravovaná, v roku 1979 boli štrbinové okná na druhom podlaží zväčšené. Kontakt: Husitská veža, Stará Turá, 032/746 16 15

 

Kostol Cirkvi bratskej - Pôvodná zhromažďovacia miestnosť pre cirkevné účely stála v radovej zástavbe hlavnej ulice Slovenského národného povstania, oproti budove bývalej meštianky.
Vzhľadom na pripravovanú asanáciu budovy, v ktorej bývali pobožnosti, sa museli podniknúť kroky pre nové riešenie. Po dlhom hľadaní a prieťahoch spôsobených vtedajšou politickou situáciou, podarilo sa nájsť pozemok na hornom konci Starej Turej v blízkosti železničnej trate, na ktorom stála stará chalupa. Tam bol v rokoch 1982 - 1984 svojpomocne postavený nový kostol. Posviacka budovy bola 4. - 5. augusta 1984. Stavbu navrhol Projektový ústav kultúry v Bratislave formou verejnej súťaže. Autorom víťazného projektu sa stal Ing. arch. Žitňanský, vedúcim stavby bol Ing. Milan Jurčo.
Pôdorys budovy má tvar pravouhlého rovnoramenného trojuholníka s dĺžkou prepony 52 metrov. Je postavená v modernom štýle. Má rovnú strechu bez veže a zvonov.
Hlavná zhromažďovacia sála má polkruhový tvar, tak sú tiež upravené lavice na sedenie. Celý bohoslužobný priestor je zariadený veľmi jednoducho. Na mieste oltára stojí, tiež v polkruhovom výklenku, jednoduchý kríž. Pred ním sa nachádza pódium, kde je ešte murovaná kazateľnica tiež v tvare kruhu a stôl na vysluhovanie sviatostí. Pod pódiom sa nachádza zakrytá krstiteľnica veľkosti malého bazéna pre krst dospelých. Strop nad kazateľnicou a krížom má výpustok v tvare medzikružia, ktorým cez svetlík prechádza do miestnosti denné svetlo. Strop a časť stien má drevené kazetové obloženie. Miestnosť má teplovzdušné vykurovanie. Sála a chodby majú kameninovú travertínovú podlahu.
Budova je riešená viacúčelovo. Je tam kuchyňa a menšia zhromažďovacia sála, kde sa môžu konať svadby, prednášky, vzdelávacie stretnutia a akcie rôzneho druhu. Využiť sa dá aj priestranná chodba. Na poschodí sa nachádzajú menšie miestnosti, ktoré slúžia ako kancelárie a miestnosti pre nedeľnú školu.
Súčasťou budovy sú tiež dva farské byty a jeden malý, využívaný na prechodné ubytovanie a návštevy. K objektu kostola patrí aj terasovitá, prudko stúpajúca záhrada. Je využívaná pri letných stretávaniach a hrách, hlavne mladých ľudí.

 

Lurdská jaskyňa - tzv. Lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie z roku 1946

 

Tolerančný evanjelický kostol - Kostol má po troch stranách pavlače s kovovým zábradlím. Lavice sú masívne, z dubového dreva. Drevená rokoková kazateľnica je kamenná, stojí na trojitej volútovej nôžke asi z 18. storočia. Organ zhotovený v roku 1873 je chránenou pamiatkou.
Kostol je postavený a upravený v klasicistickom štýle s prvkami baroka. Základný kameň kostola bol položený 3. mája 1784. Kostol bol bez veže, nesmel mať veľké okná ani vchod priamo z ulice. Posviacka chrámu sa konala 21. novembra 1784. V čase posviacky kostol ešte nemal poriadne lavice, strecha bola šindľová a budova nebola omietnutá. Práce na kostole pokračovali až do r. 1806.
V roku 1785 bola postavená fara. Na jar v roku 1786 bola na dve časti rozdelená veľká farská komora, a tak sa vytvorila jedna učebňa a byt pre učiteľa. V roku 1802 bola pri potoku postavená nová školská budova. Od r. 1786 mali evanjelici povolené zvony a od r. 1787 aj veže. 1. mája 1797 bol slávnostne položený základný kameň veže. Dokončená bola 20. septembra. V r. 1870 - 1871 prebehla kompletná obnova kostola. Za pôsobenia Ľudovíta Čulíka bola v r. 1897 staviteľovi Šaniakovi z Uherského Hradišťa zadaná práca nadstavenia veže o tri metre s tým, že jej dá aj nový krov, vežu oplechuje meďou a múry ozdobí novou fasádou. Tieto práce boli skutočne vykonané a výsledkom je dnešný vzhľad kostola.
V roku 1909 bola pre menšie deti postavená osobitná školská trieda (terajšia modlitebňa). Za pôsobenia Miroslava Bibzu bol v r. 1939 zadovážený nový oltárny obraz. V r. 1959 bolo zavedené plynové kúrenie do modlitebne, v r. 1961 boli zakúpené 3 krištáľové lustre do kostola a urobená generálna oprava organa, v r. 1966 generálna oprava strechy na kostole a na farskej budove, v r. 1968 bol vymaľovaný kostol, v r. 1969 pri príležitosti inštalácie biskupa Západného dištriktu bol kostol upravený aj z vonkajšej strany. V r. 1971 boli na veži kostola vymenené všetky okná a zavedené elektrické vykurovanie kostola. V r. 1975 bola do kostola položená mramorová dlažba, v r. 1976 boli zabudované nové vchodové dvere do kostola. V r. 1981 bol do modlitebne zakúpený nový elektrofonický organ.


Turistika:


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

mapa Stará Turá

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: áno

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: áno

-      Knižnice: 3

-      Káblová televízia: áno

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: 2

-      Telocvične: áno

 

Fotogaléria:

 

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk