Región Nové Mesto nad Váhom - Považany

povazany

erb Považany

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Považany 187, 916 26 Považany

Telef. spojenie: 032/779 72 05

Fax: 032/779 72 17

E-mail: ocu.povazany@stonline.sk

Webstránka: www.obec-povazany.sk

Starosta: Mgr. Eva Ninisová

Partnerská obec:

Mikroregión: Stredné Považie

Nadmorská výška: 179 m n. m.

Počet obyvateľov: 1280

Rozloha: 874 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Považany

Obecný úrad Považany

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Obec Považany vznikla zlúčením troch obcí - Mošovce, Svätý Kríž a Vieska.


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:


Šport:

TJ Družstevník Považany


Významné osobnosti:

ThDr. Alexander Rudnay (1760 – 1831) - kňaz, opát, neskôr biskup, zaslúžil sa o budovanie Ostrihomu, pomáhal chudobným ľuďom, Považany sú rodiskom


História:

Obec Považany vznikla zlúčením troch obcí - Mošovce, Svätý Kríž a Vieska.

Svätý Kríž, lokalita na pravom behu Váhu v blízkosti Nového Mesta nad Váhom, patrila do Nitrianskej stolice. Vznik lokality sa datuje do 12. storočia. Prvá písomná zmienka sa nachádza v listine datovanej 6. októbra 1297. V nej nitrianska kapitula potvrdila, že Mikuláš, syn Jakuba, zemana zo Svätého Kríža (Kereztwr), odpredal za 64 mariek usadlosť Svätý Kríž so všetkými úžitkami a príslušenstvom a odovzdal do trvalej držby svokrovi Athlykovi, synovi Othu, jeho dedičom a ich nástupcom. Starý názov Kereztwr sa nachádza v listine z roku 1357 a aj v portálnom súpise z roku 1452. Vtedajší kostol postavili v polovici 13. storočia pravdepodobne nemeckí križiaci, ktorí dostali donáciu na Veľké Kostoľany, Žlkovce a Zelenice. Fara odvádzala roku 1332 pápežský desiatok. Patrocinium kostola bolo Povýšenie sv. kríža. Farárom v rokoch 1332 až 1337 bol Aegidius. Podľa portálneho súpisu z roku 1533 patril Svätý Kríž zemanom Svätokrížskym. Podľa cirkevnej vizitácie z roku 1560 zemepánom lokality bol Szentpéteri. V tom čase bol kostol a pri ňom sa nachádzajúci cintorín v dezolátnom stave. V roku 1598 bolo v dedine deväť zemianskych domov, v roku 1600 osem, 1601 desať a v roku 1603 šesť domov. V roku 1715 mala sedem želiarskych domácností a v roku 1753 dvadsaťsedem rodín. V roku 1787 tu bolo 38 domov a 319 obyvateľov. V roku 1828 vzrástol počet domov na 54 a počet obyvateľov na 380. Obyvateľstvo sa okrem poľnohospodárstva zaoberalo košikárstvom.

 

Mošovce - Najstarší záznam o Mošovciach je v listine Bélu IV. z 18. marca 1263, ktorou udeľuje kláštoru na Panónskom vrchu výmenou za svoje majetky pri Köszegu Nové Mesto nad Váhom a majetky na okolí. Pri vymedzení tohto majetku sa uvádza, že hraničí popri Váhu s obcou Mošovce, v miestach, kde je háj Lusuch a cesta, ktorá vedie až k nejakej
hruške a odtiaľ k čachtickým viniciam. Obec patrila viacerým zemanom. V roku 1715 mala 6 poddanských a 13 želiarskych domácností, v roku 1753 tu žilo 28 rodín. V roku 1787 tu bolo 38 domov a 263 obyvateľov. V roku 1828 vzrástol počet domov na 76 a počet obyvateľov na 528. Zaoberali sa roľníctvom, čipkárstvom a výšivkárstvom.

 

Vieska - Obec sa spomína v roku 1368. Patrila ku kráľovským majetkom, neskôr panstvu Tematín, potom viacerým zemanom. Ako aj v ostatných obciach i vo Vieske narobil Váh často mnoho škôd. Najväčšej povodni v roku 1813 padlo za obeť viacero domov. V roku 1753 tu žilo 17 poddanských rodín, v roku 1787 mala 12 domov a 110 obyvateľov, v roku 1828 poklesol počet domov na 10 a znížil sa aj počet obyvateľov na 67. Na Váhu pracovali do roku 1904 tri mlyny. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.


Literatúra o obci:

JAMBOROVÁ, D. a kol.: Považany (včera - dnes – zajtra). Partizánske: EXPRESPRINT, 2000. 62 s. ISBN 80-967330-8-7.

 

KUBICA, O., ČERNOCHOVÁ, A.: Klenotnica Považian (príbehy zo Svätého Kríža nad Váhom, Mošoviec a Viesky). Nové Mesto nad Váhom: MO Matice slovenskej, 2000. 131 s. ISBN 80-968454-1-1.


Prírodné podmienky:


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža je empírový bol postavený v roku 1830 na mieste starého kostola, spomínaného v rokoch 1297 a 1560. Kostol dal postaviť kardinál Alexander Rudnay. Jeho súčasťou je i krypta, do ktorej pochovávali iba členov rodiny Rudnayovej. Maľby kostola, ktorých autorom je F. Basler, pochádzajú z roku 1859. V roku 1943 nástenné maľby doplnili F. Pap a E. Petrikovič z Piešťan.


Turistika:

Kopaničiarska cyklomagistrála, Považany – Senica 35 km


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Považany

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: áno

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

rimsko-katolicky kostol povazany

Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk