Región Nové Mesto nad Váhom - Potvorice

potvorice

erb Potvorice

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Potvorice 2, 916 25 Potvorice

Telef. spojenie: 032/779 71 26

Fax: 032/779 76 22

E-mail: starosta@obecpotvorice.sk

Webstránka: www.obecpotvorice.sk

Starosta: Peter Kučík

Partnerská obec:

Mikroregión: Alexandra Rudnaja

Nadmorská výška: 177 m n. m.

Počet obyvateľov: 677 (k roku 2018)

Rozloha: 404 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Potvorice

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:


Šport:


Významné osobnosti:


História:

Archeologický nález slovanského žiarového pohrebiska dokumentuje osídlenie oblasti už v mladšej dobe bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1263, kde sa spomína pod názvom Puturisch. V tom čase patrila ku kráľovským majetkom, neskôr viacerým zemepánom. Katastrofálna povodeň v roku 1813 obec takmer zničila. Obyvateľstvo sa zaoberalo  poľnohospodárstvom a sčasti i remeslom. V 19. a 20. storočí sa obec preslávila výrobou paličkovaných konopných a cvernových čipiek. Z roku 1894 pochádza čipkársky vzorník Bety Kúničky.


Literatúra o obci:


Prírodné podmienky:


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky: (zdroj: obecpotvorice.sk)

V obci sa nachádza najstaršie známe ranoslovanské pohrebisko na Slovensku - žiarový hrob lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Toto pohrebisko z 5. až 6. storočia obsahovalo 11 nezdobených popolníc so zvyškami ľudských kostí. Uložené sú v Archeologickom ústave v Nitre a v Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom.

 

V obci sa nachádza barokovo-klasicistická zvonica z druhej polovice 18. storočia. Je vežového typu, zastrešená stanovou strieškou. Nárožnými lizérami členené fasády s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami, na jednej strane pod oknom výklenok so sochou Panny Márie z konca 19. stor.
 

V strede obce stojí rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý bol po 5-ročnej stavebnej činnosti 1. júna 2002 vysvätený. Architektúru  kostola  dopĺňa originálne riešenie výzdoby interiéru drotárskou technikou. Pozostáva zo zhotovenia centrálneho lustra a plastík Nepoškvrneného srdca Panny Márie, Božského srdca Ježišovho,  reliéfu Bohostánku, obetného stola, mariánskeho erbu, piety, paškálu, Božíeho hrobu ako aj Bohostánku pri Božom hrobe a jasličiek. V októbri 2009 pribudla do areálu kostola Lurdská jaskynka a v októbri 2010 kríž na pamiatku rodáka Štefana Halienku.


Turistika:


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Potvorice

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: áno

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

kostol potvorice

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

zvonica potvorice

Barokovo-klasicistická zvonica z 2. polovice 18. storočia

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk