Región Nové Mesto nad Váhom - Pobedim

pobedim

Pobedim erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Pobedim 435, 916 23 Pobedim

Telef. spojenie: 032/779 41 73

Fax: 032/779 41 73

E-mail: obec.pobedim@pobedim.sk

Webstránka: www.pobedim.sk

Starosta: Mgr. Martin Lednický

Partnerská obec:

Mikroregión: Mikroregión Dubová

Nadmorská výška: 168 m n. m.

Počet obyvateľov: 1145 (k roku 2016)

Rozloha: 861 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Pobedim

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:


Múzeá a pamätné izby:

Roľnícky dom


Kultúra:

Folklórna skupina Pobedimčan

Knižnica Jána Hollého


Šport:

FK 1925 Pobedim - 6. liga


Významné osobnosti:

V obci sa narodili:

- PhDr. Ján Mitošinka (1934-) - športový pedagóg, publicista, autor učebnice Pedagogika pre športových trénerov, prvý prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja

- prof. Ing. Ján Melicher, CSc. (1933-) - významný odborník v geodetickej astronómii a kozmickej geodézii, publicista a vysokoškolský pedagóg

- Mons. ThDr. Jozef Feranec (1910-2003) - sídelný biskup banskobystrický, predseda Zboru slovenských ordinárov, redaktor novín Štúrov hlas a Náš priateľ

 

Pôsobili tu:

- Ján Hollý (1785-1849) - básnik bernolákovského hnutia, katolícky kňaz

- Milan Michal Harminc (1869-1964) - slovenský architekt


História:

Bohaté archeologické náleziská dokumentujú osídlenie oblasti už v období Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1392, kde vystupuje pod názvom Popodyn. Nie je to počiatok obce, ale jej pokračovanie pod súčasným názvom. Kráľ Žigmund listinou daroval Čachtické hradné panstvo, ku ktorému patrila i obec, svojmu obľúbencovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Ctibor založil v Novom Meste nad Váhom prepošstvo (prepozitúru) augustiniánov. Novomestskí prepošti vlastnili obec až do revolúcie v roku 1848, kedy bolo zrušené poddanstvo. Od roku 1570, v súvislosti s reformáciu, sa obec načas stala majetkom svetského feudála, vlastníka Beckovského panstva – Ladislava Bánffyho. Históriu obce negatívne ovplyvnili nájazdy Turkov v rokoch 1530 a 1599, kedy bola úplne vypálená, cholerové epidémie v rokoch 1831 až 1832, 1866 a niekoľko požiarov. V 17. a 18. storočí tu žili habánski remeselníci a mlynári. Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom.


Literatúra o obci:

Hladík, J.: Pobedim. Bratislava: Lúč, Pobedim: Obecný úrad, 1992. 168 s. ISBN 80-7114-058-9.


Prírodné podmienky:

Územím Pobedima preteká potok Dubová, ktorého brehové porasty sú chráneným prírodným výtvorom, vyhláseným v roku 1983. Z pôvodne rastúcich drevín tu možno nájsť vŕbu bielu, jelšu lepkavú, jaseň štíhly, osiku a brest, z krovov bazu čiernu, hloh jednosemenný, ružu šípovú, bršlen bradavičnatý, trnku obyčajnú a niektoré ďalšie.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela je najvýznamnejšou pamiatkou obce. Opevnenie tvoria okrúhle kaplnky a múr so vstupnou vežou. Kostol bol postavený v rokoch 1674–1678 novomestským prepoštom Jakubom Haškom a roku 1923 bol rozšírený o dve bočné lode. V presbytériu je umiestnený barokový oltár sv. Michala Archanjela. Architektúrou a vybavením patrí k najhodnotnejším a najkrajším sakrálnym stavbám v okrese Nové Mesto nad Váhom.

 

Klasicistická fara z 1. pol. 19. storočia sa nachádza pri kostole. Je na nej umiestnená pamätná tabuľa venovaná básnikovi a kňazovi Jánovi Hollému.

 

Habánsky mlyn z 18. storočia sa nachádza pri potoku Dubová a má zachované technické zariadenie z 1. tretiny 20. storočia. Podľa zachovaného kameňa s tesaným nápisom z roku 1768, ho prestaval novomestský prepošt Anton Revay. Funkčný bol do roku 1994.


Turistika:


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Pobedim

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: nie (v štádiu výstavby)

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: áno

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: 2

 

Fotogaléria:

 

kostol pobedim

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk