Región Nové Mesto nad Váhom - Nová Bošáca

nova bosaca

erb obce Nová Bošáca

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca

Telefón: 032/778 01 56

Fax: 032/778 01 56

E-mail: obec@novabosaca.sk

Webstránka: www.novabosaca.sk

Starosta: Ing. Ján Žucha, 032/778 0156

Partnerská obec: Košíky (Česká republika)

Mikroregión: Bošáčka

Počet obyvateľov: 1 118

Nadmorská výška: 300 m n. m.

Rozloha: 3 200 ha (zdroj: obec Nová Bošáca)

obecný úrad Nová Bošáca

Obecný úrad

facebook    cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad 

GPS: 48°52'41.70", 17°47'44.14"


Zaujímavosti:

Prírodný amfiteáter Španie, kde sa počas letných mesiacov konajú rôzne kultúrne podujatia a tanečné zábavy.

 

Obec Nová Bošáca sa zrodila 1. júla 1950 z 23 osád Bošáckych kopaníc: Bestiné, Dubová, Grúň, Hajdarová, Holička, Nová Hora, Jastrabské, Horné Kameničné, Dolné Kameničné, Šeňákova Kopanica, Valentova Kopanica, Krivé Kúty, Mravcové, Ochodničári, Vlčie Oko, Osikoviny, Predbošáčka, Predpoloma, Prieseky, Radvaň, Dzurákov Salaš, Španie, Ukovčiari

 

Menšie obecné časti: Bazalákovci, Bednárka, Bestinné, Dzurákovec, Grúň, Hajdarové, Horné Kameničné, Janegov Mlyn, Kameničné, Koňovec, Koryto, Lobíkovci, Mravcové, Ochodnickovci, Ondrášovec, Pančava, Pod Hlbokou, Predpoloma, Prieseky, Šiance, Španie, Ukovčiarovci, Valentová, Valová.

 

Rozhľadňa LopeníkV minulosti tu boli už tri drevené rozhľadne. Prvú postavili v roku 1944, ktorá v roku 1946 vyhorela. V tomto roku postavili jej repliku, ktorá napriek drsným klimatickým podmienkam na vrchole vydržala až do roku 1972 kedy sa rozpadla. Súčasná rozhľadňa je 22 m vysoká, z dubového dreva s murovanou základňou, postavená podľa návrhu arch. Sedláčka. Základný kameň bol položený 23.6.2002, stavba začala v septembri 2004 slávnostné otvorenie bolo 16.7.2005. Náklady na výstavbu boli približne 2 milióny Kč. Na vrchole sa nachádza taktiež altánok, odpočívadlo s lavičkami a informačné tabule. (mapa prístupu: www.moskyt.net/rozhledna-na-velkem-lopeniku) Vstup na rozhľadňu je možný iba v letnom období a je spoplatnený: dospelý 20 Kč, dieťa 10 Kč, dá sa platiť aj v eurách.

 

V 3 častiach chotára obce sa nachádzajú minerálne pramene – kyselky: v Španí, u Ochodničiarov a v Predpolome. Všetky tri tieto pramene sú slabo mineralizované, hydrouhličitanové, uhličité vody s väčším obsahom oxidu uhličitého a železa.


Múzeá a pamätné izby: -


Kultúra:

Kultúrny dom - 032/778 0156

Obecná knižnica - nachádza sa v priestoroch obecného úradu a zároveň v budove kultúrneho domu, otváracie hodiny: utorok od 13.00 do 16.00 a štvrtok od 14.00 do 17.00.

Otváranie rozhľadne na Veľkom Lopeníku – máj

Rozlúčka s letnou sezónou pod rozhľadňou na Lopeníku - november


Šport:

Dobrovoľný hasičský zbor

Futbalový oddiel TJ Klas - http://klasek.php5.sk/

Štiavnická cyklomagistrála, Nová Bošáca – Senica 48 km, 032/7718 01 56


Významné osobnosti:

Pôsobil tu:

Jozef Ľudovít Holuby - významný slovenský botanik a národopisec


História:

Obec vznikla v roku 1950 odčlenením 23 osád od Bošáce, ktoré na tomto území postupne vznikali od 17. storočia po bitke na Bielej hore. Ich zakladateľmi boli vyhnanci z Čiech a Moravy. Počas SNP a oslobodzovania prebiehali v okolí ťažké boje, ktoré pripomína viacero pamätníkov nachádzajúcich sa v katastri obce. Obyvateľstvo sa zaoberalo popri poľnohospodárstve a práci s drevom aj tkáčstvom a výrobou dreveného riadu.


Literatúra o obci: 

BRADÁČ, D.: Bošácka dolina na historickej fotografii. Obec Bošáca. 2013. 176 s., ISBN 978-80-971440-8-1

KRAVARČÍK, P.: Nová Bošáca v histórii – 50 (1950-2000). Nová Bošáca: Obecný úrad, 2000. 198 s. ISBN 80-968370-7-9

KRAVARČÍK, P.: Ľudové tradície, piesne a tance z Novej Bošáce. Nová Bošáca 2010, ISBN:978-80-970172-4-8

KRAVARČÍK, P.: Dejiny školstva v Novej Bošáci. Nová Bošáca 2011, ISBN 978-80-970978-3-7


Prírodné podmienky:

Obec a jej okolie sú charakteristické malebnou prírodou s množstvom zaujímavej fauny a flóry, čo ju robí atraktívnou z hľadiska turistiky a cykloturistiky. Do katastrálneho územia obce zasahuje chránená krajinná oblasť Biele Karpaty vyhlásená na ploche 715 km2 v roku 1979. V katastri sa nachádzajú prírodné pamiatky: Grúň, vyhlásená v roku 1992, Bestinné a Blažejová vyhlásené v roku 1993.


Ubytovanie:

Turistická ubytovňa, Nová Bošáca, 032/778 0156 (Obecný úrad)


Stravovanie: -


Pamiatky:

Rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1972 s maľbami akad. maliara Vincenta Hložníka. Má podobu gréckeho kríža s dvomi vežami.

 

Boje počas druhej svetovej vojny, hlavne SNP, pripomínajú  pamätníky na miestnom cintoríne, v osade Španie, na Grúni a na Veľkom Lopeníku.

 

Pomník SNP na Grúni je prístupný po modrej turistickej značke z obce, pomník bojov druhej svetovej vojny na Veľkom Lopeníku je prístupný po modrej turistickej značke z obce, alebo po zelenej turistickej značke z Veľkej Javoriny.


Historické fotografie: (zdroj: internet)

mapa nova bosaca 1780   mapa nova bosaca 1860


Video:


Virtuálne prehliadky:

ďalšie virtuálne prehliadky nájdete na VirtualTravel.sk


Z rozhľadne na Veľkom Lopeníku:

  

 

  

  

Mapa:

Nová Bošáca

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: nie

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: nie

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

rimskokatolicky kostol sv. cyrila a metoda nova bosaca

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk