Región Nové Mesto nad Váhom - Moravské Lieskové

Moravské Lieskové erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové

Telef. spojenie: 032/779 23 31, 032/779 23 70

Fax: 032/779 23 70

E-mail: ocu@moravskelieskove.sk

Webstránka: www.moravskelieskove.sk

Starosta: Róbert Palko

Partnerská obec:

Mikroregión: Javorina

Nadmorská výška: 970 m n. m.

Počet obyvateľov: 2 500

Rozloha: 3 652 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Moravské Lieskové

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Prívlastok "Moravské" sa po prvý raz objavuje v roku 1549  a to v latinskej podobe "Ljezko Moravicale", v roku 1596 takmer súčasný slovenský názov obce "Liskowe Morawske".

 

Obec má 4 časti: Moravské Lieskové, Brestovec, Bučkovec a Šance.

 

Menšie obecné časti: Bačovci, Braništia, Brestové, Bučkovec, Členkovec, Dedíkovci, Dorotkovci, Hargašovci, Chovančekovci, Mikulcovci, Mizerákovci, Na Židovom, Nové Mlyny, Paľovo, Plevovec, Revajovci, Rybník, Starý Háj, Šance, Za Javorom, Zámečníkovci, Zelkovci, Zlatovci, Žabčíkovci.


Múzeá a pamätné izby:

Múzeum ľudovej kultúry, Moravské Lieskové 916 42, 032/779 21 54


Kultúra:

- Občianske združenie Bielokarpatský Corral

- Združenie milovníkov ľudových tradícií

- Zbor pre občianske záležitosti - zabezpečuje slávnostné obrady pri príležitosti sobášov, uvítania novonarodených občanov, stretnutia skôr narodených, ako aj pohrebné obrady.

- Dychový orchester Lieskovan

- DH Lieskované

- DH Bučkovanka

- FS Kasanka


Šport:

- TJ Iskra

- športový klub Sokol

- fitness klub Relax centrum

- Dobrovoľný hasičský zbor v Moravskom Lieskovom a na Bučkovci


Významné osobnosti:

Narodili sa tu:

Elena Holéczyová (1906-1983) - národná umelkyňa a výtvarníčka

Dušan Mitana (1946- ) - súčasný významný spisovateľ

 

V obci žili:

Jozef Hollý (1879-1912) - dramatik, autor veselohry Kubo, a iných

Martin Rázus (1888-1937) - evanjelický kňaz, básnik a spisovateľ, národný buditeľ a poslanec za SNS

Štefan Svetský (1874-1927) - zberateľ starožitností, národovec a spisovateľ

ThDr. Jozef Buday (1877-1939) - politik, spisovateľ a publicista, katolícky kaplán


História: (zdroj: web obce)

O vývoji  obce v ranom feudalizme a jej založení sa žiadne údaje nezachovali. Moravské Lieskové bolo poddanskou obcou hradu Beckov. Hrad bol i s inými obcami v rukách kráľovských. V roku 1388 daroval kráľ Žigmund hrad vojvodovi Ctiborovi a s ním i obec Moravské Lieskové. Ctibor zveril obec v roku 1414 augustiniánskej reholi. V sobotu pred Veľkou nocou v roku 1419 vysvätili v Moravskom Lieskovom chrám sv. Martina.

 

Po smrti Ctibora hrad aj s Moravským Lieskovým zdedila rodina Bánffyovcov, spríbuznená v ženskom potomstve so Ctiborom. V súpisoch obcí, patriacich Beckovu v rokoch 1477 a 1479, sa spomína aj Moravské Lieskové, ale Bánffyovci ho už v roku 1522 dali do zálohy rodine Podmanických. V tomto období  i tu začali prenikať reformačné prúdy. Podľa svedectva zápisnice Izáka Abrahamidea z roku 1611 mal byť údajne vystavaný v roku 1580 drevený ev. chrám na mieste dodnes zvanom „Pivovár“. Tento chrám na rozkaz grófa Nádaždyho, pána čachtického hradu bol okolo roku 1660 zbúraný. Obdobie 17. storočia bolo vyplnené náboženskými rozpormi. Obyvateľstvo pociťovalo nepriaznivý priebeh stavovského odboja uhorskej šľachty, ako aj nebezpečenstvo tureckých vojsk. Turci plienili okolie  150 rokov. V roku 1663 vyplienili aj Moravské Lieskové.

 

Prvá škola bola založená pravdepodobne okolo roku 1580. V roku 1709 po porážke odboja Františka Rákoczyho bol na rozkaz generála Heistera zosadený vtedajší rektor Pavol Stablík, ktorý je prvým spomínaným učiteľom na vtedajšej škole a škola zároveň prešla do rúk rimsko-katolíckej cirkvi.

Podľa správy z roku 1756 žilo v obci 2909 osôb. Pomery v obci v náboženských otázkach sa konsolidovali za vlády Jozefa II. po vydaní Tolerančného patentu. V tomto období bol v obci vybudovaný ev. chrám / 1786/. Počet obyvateľstva  stúpol na 3437.

 

V  I. polovici 19.storočia dochádza k častým požiarom. V roku 1807 pri silnom vetre vypukol hrozný požiar, ktorý zničil v niekoľkých minútach vyše 300 domov a stodôl. Medzi nimi i školu. K podobnému požiaru došlo v roku 1821, kedy zhorel v obci i stoličný dom a v roku 1822 o 13.oo hod. pohĺtil požiar úrodu na poliach. Dňa 20. júla 1840 zase veľký požiar zničil 80 domov. K poslednému veľkému požiaru dochádza 25. augusta 1842, pri tomto požiari škola vyhorela do základov.

 

V roku 1875 bola vystavaná dvojtriedna škola v obci, v roku 1877 bola vystavaná škola na Hrubej Strane a v roku 1878 na Malej Strane.

 

Keďže v obci v tom čase žilo veľa židovských rodín, bola tu i židovská škola, ako rok jej zániku sa spomína rok 1908.

 

V druhej polovici 19. storočia sa obyvateľstvo zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, až 40 percent obyvateľstva tvorili maloroľníci.


Literatúra o obci:

Adamovič, Š.: Stručné dejiny ev. a. v. sboru moravsko-lieskovského. Moravské Lieskové: Ev. a. v. sbor, 1928. 29 s.

 

Masár, M.: Minulosť a prítomnosť Evanjelického a.v. cirkevného zboru v obci Moravské Lieskové. Moravské Lieskové: Evanjelický a v. cirkevný zbor, 1988. 71 s.

 

Švacho, J., Drobná, E., Žákovic, M.: Moravské Lieskové 1398-1998. Moravské Lieskové: Obecný úrad, 1998. 232 s. ISBN 80-967953-5-X.

 

Žákovic, M.: Dejiny hudobných súborov v Moravskom Lieskovom. Moravské Lieskové: Osvetový dom, 1998. 144 s.

 

Žákovic, M., Hargašová B.: Dejiny školstva v Moravskom Lieskovom. Moravské Lieskové: Milan Žákovic, 2001. 269 s. ISBN 80-968981-8-3.


Prírodné podmienky:

Obec je od severu chránená výbežkami Bielych Karpát, uzavretá Hrabinou a Hlubočkou na moravskej strane, ktoré zabraňujú studeným severným vetrom. Juh obce je otvorený. Výbežky Bielych Karpát sú tvorené zväčša pieskovcovým masívom, ktorý je miestami popretkávaný treťohorným zlepencom, v ktorom sa našli viaceré nálezy skamenelín lastúr, ulít, slimákov a iných morských živočíchov. Okrem pieskovca sa vyskytuje v hlbších vrstvách bridlica, miestami i vápenec.

Vyskytuje sa tu tiež veľa liečivých rastlín. V potoku sa nachádzajú belice. Napravo i naľavo od Klanečnice sa na rozľahlých kopcovitých terénoch nachádzajú mnohé osady, obklopené krásnou prírodou.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa je pseudorománsky, postavený v roku 1911 na mieste pôvodného gotického kostola z 15. storočia. Z pôvodného kostola zostala iba časť veže. Nový kostol tvorí trojloďová bazilika. Kaplnka sedembolestnej Panny Márie z roku 1997 sa nachádza v Šancoch. Vysvätený bol v roku 1912.

 

Evanjelický kostol a. v. s novorománskou úpravou pochádza z roku 1786. Vtedy bol ako tolerančný bez veže. Veža bola dostavaná v roku 1894. Kostol bol zrekonštruovaný a vysvätený bol v roku 1975. Interiér kostola je pôvodný.


Turistika:


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Moravské Lieskové

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: 1

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: 1

 

Fotogaléria:

 

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk