Región Nové Mesto nad Váhom - Modrová

obec modrova

Modrová erb

Erb obce

 

Poštová adresa: Obecný úrad, Modrová 187, 916 35 Modrová

Telef. spojenie: 033/778 51 24

Fax: 033/778 51 24

E-mail: modrova@modrova.eu.sk

Webstránka: www.modrova.eu.sk

Starosta: Ing. Stanislav Uhrin

Partnerská obec:

Mikroregión: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Nadmorská výška: 204 m n. m.

Počet obyvateľov: 519 (2014)

Rozloha: 1 167 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Modrová

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

ZOO Farma – Nový Zéland na Slovensku


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:

Ochotnícke divadlo


Šport:

TJ Modrová


Významné osobnosti:


História:

Kostrový hrob skrčenca, objavený v susednej Modrovke naznačuje, že toto územie bolo osídlené už v neolite. Slovanské sídlisko a veľkomoravská rotunda s cintorínom objavené v lokalite Ducové-Kostolec už dokazujú osídlenie v 9. až 10. storočí v období Veľkomoravskej ríše. Prvá písomná zmienka o Modrovej pochádza z roku 1348, kde sa spomína ako Madro et alia Madro. Ide o darovaciu listinu, ktorou kráľ Ľudovít I. daroval Tematínske panstvo, do ktorého patrila aj obec, kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Štatúty ostrihomskej kapituly spomínajú obec v roku 1397 pod názvom Nagh Modro. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil panstvo až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého panstvo vystriedalo viacero vlastníkov. V roku 1731 postihol obec veľký požiar. Obyvatelia sa živili najmä poľnohospodárstvom, muži čiastočne tesárstvom a kolárstvom, a ženy výšivkárstvom. Mnoho jednotlivcov i celých rodín odchádzalo na sezónne poľnohospodárske práce do cudziny.


Literatúra o obci:

Karlík, J.: Modrová 1157-2007. Modrová: Obecný úrad Modrová, 2007. 243 s. ISBN 978-80-969699-3-7

Lacko, M.: Prevrat 1918 v obci Modrová. Modrová: Martin Lacko, 2001. 35 s.

Lacko, M.: Sto rokov modrovskej dychovky (1909 - 2009). Modrová: Obecný úrad, 2009. 28 s. ISBN 978-80-7490-255-7


Prírodné podmienky:

Modrovská jaskyňa je najväčšou v Považskom Inovci. Vchod sa nachádza na severozápadnom úbočí masívu Grnice (523 m n. m.). Objavená bola v roku 1991. Okrem niektorých menších siení ju tvoria dva väčšie dómy spojené 10 m hlbokou priepasťou. Najväčší priestor - Dažďový dóm dosahuje rozmery 20 x 15 m pri výške  8 až 10 m. V jaskyni sa okrem živej kvapľovej výzdoby, zastúpenej stalaktitmi, stagmitmi a rôznymi formami nátekov, vyskytuje pre ňu charakteristická pizolitová výzdoba. Bohato sú zastúpené najmä rozmanité kríčkovité tvary pripomínajúce podmorské koraly. Celková dĺžka jaskyne je 550 m a hĺbka 45 m. Jaskyňa je uzavretá a z dôvodu ochrany nie je voľne prístupná verejnosti. Návšteva prípadných záujemcov je možná len v sprievode členov skupiny Inovec.


Ubytovanie:

Rawa Chaty Modrová - 3 chaty, každá 8 lôžok, chaty sú dvojpodlažné


Stravovanie:


Pamiatky:

Románsky rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v roku 1157. Veža bola prestavaná v 18. storočí. Interiér pochádza z 20. storočia. Kostol je zaradený do zoznamu stavebných kultúrnych pamiatok.


Turistika:


Video:

 


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Modrová

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: 1

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

kostol modrova

Románsky rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela

 

ZOO Farma Nový Zéland

 

ZOO Farma Nový Zéland

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk