Región Nové Mesto nad Váhom - Lúka nad Váhom

obec luka

Lúka nad Váhom erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Lúka 205, 916 33 Hrádok

Telef. spojenie: 033/773 0566

E-mail: obecluka@stonline.sk

Webstránka: www.obecluka.sk

Starosta: Ing. Marián Haluza

Partnerská obec:

Mikroregión: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Nadmorská výška: 198 m n. m.

Počet obyvateľov: 635

Rozloha: 1 740 ha (zdroj: www.obce.info)

obec Lúka nad Váhom

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

V obci sa nachádzajú výdatné a veľmi kvalitné pramene pitnej vody, čoho dôkazom je i skutočnosť, že v Lúke má zriadený svoj závod spoločnosť Coca-cola Beverages Slovakia aj spoločnosť Vodax vyrábajúca prírodnú pramenitú vodu Lucka.


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:


Šport:


Významné osobnosti:


História:

Obec, patriaca k Tematínskemu panstvu, sa pod menom Rethy po prvýkrát spomína v roku 1246, ďalej v roku 1263 ako Luka, v roku 1348 ako Rety, v roku 1786 ako Lúka, maďarsky Luka, Vágluka. História obce úzko súvisí s históriou hradu Tematín. Tak ako sa menili majitelia tohto hradu, menili sa i majitelia obce. V roku 1270 daroval hrad i obec uhorský kráľ Štefan V. Michalovi, synovi Ondreja, za jeho zásluhy. Po smrti prvého majiteľa sa panstvo opäť stalo kráľovským majetkom. Od začiatku 14. storočia do roku 1321 hrad i obec vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1348 daroval Tematínske panstvo kráľ Ľudovít I. kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil hrad a s ním aj obec až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého hrad i obec vystriedali viacero vlastníkov. Do histórie obce postupne zasahovali vpády Husitov od roku 1420, Turkov od roku 1530, ktoré sa až do konca 17. storočia striedali resp. spájali s protihabsburskými povstaniami – postupne Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626, Juraja I. Rákocziho v rokoch 1644 až 1645 a Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 až 1711. Dôvodom protihabsburských povstaní bola nielen snaha o náboženskú slobodu, ale predovšetkým vlastné politické ciele. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom.


Literatúra o obci:

Bača, R., Karlík, J.: Dejiny obce Lúka. Lúka: Obecný úrad, 1996. 85 s. ISBN 80-967541-0-6


Prírodné podmienky:

NPR Tematínske vrchy bola vyhlásená v roku 1976. Na ploche 59,7 ha sa chráni skalný lesostepný porast s množstvom chránených rastlín a živočíchov. Na katastrálnom území obce sa nachádza prírodná rezervácia Kňaží vrch, vyhlásená v roku 1988. V katastri obcí Hrádok, Lúka a Stará Lehota sa nachádza národná prírodná rezervácia Javorníček. Má rozlohu 15,1 ha a vyhlásená bola v roku 1982. Na hrebeni s troma skupinami brál sa chráni vzácna flóra a fauna.


Ubytovanie:


Stravovanie:

Bistro Zelený dom


Pamiatky:

Hrad Tematín bol vybudovaný v 13. storočí ako strážny hrad. Prvá zmienka je z roku 1260. Počas svojej existencie vystriedal viacero majiteľov, akými boli kráľov obľúbenec Michal, Matúš Čák Trenčiansky, rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov, rod Thurzovcov, Bercsényiovcov a ďalších. Hrad bol strediskom panstva Tematín, ktorému patrilo 11 obcí. Skladal sa zo štvorbokej veže a z paláca, obklopených hradným múrom, ktorý mal do nádvoria vybudovaný gotický portál. V druhej polovici 16. storočia hrad prispôsobili novej vojenskej obrane a zdokonalili jeho predhradie. Od horného hradu je oddelené úzkym priechodom. Vstupná brána dolného opevnenia je zabezpečená dvoma baštami a skalnou priekopou. V priebehu 17. storočia upravili horný hrad, aby získali ďalšie obývacie priestory. Za posledného protihabsburského feudálneho povstania ho v roku 1710 cisárske vojská dobyli a spustošili. Odvtedy je v ruinách. Nachádza sa v pohorí Považského Inovca, prístupný je po modrej turistickej značke z Lúky, po modrej, neskôr v osade Dolina po žltej turistickej značke z Hrádku, a po modrej turistickej značke z Bezovca. 

 

Kaštieľ v Lúke bol postavený v roku 1674 na spôsob renesančného pevnostného kaštieľa, so štyrmi nárožnými vežami. V druhej polovici 18. storočia bol zbarokizovaný a zastrešený manzardovou strechou. Fasáda objektu je mierne narušená. V parku kaštieľa sa nachádza baroková kaplnka sv. Márie Magdalény upravená koncom 18. storočia  zo staršej hospodárskej budovy. Vlastníkom kaštiela je MV SR.

 

Rímskokatolícky kostol Bolestnej Panny Márie bol posvätený 16. septembra 2006.


Turistika:


Video:


Virtuálne prehliadky:

ďalšie virtuálne prehliadky nájdete na VirtualTravel.sk


Mapa:

Lúka

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: 1

 

Fotogaléria:

Hrad Tematín, Tematínsky hrad, Tematin castle

Hrad Tematín

viac fotografií a informácií o hrade v časti Hrady/Hrad Tematín

 

Renesančný kaštieľ v Lúke

Renesančný kaštieľ v Lúke

 

Rímskokatolícky kostol Bolestnej Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Bolestnej Panny Márie

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk