Región Nové Mesto nad Váhom - Lubina

erb obce Lubina

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Lubina 56, 916 12 Lubina

Telef. spojenie: 032/777 81 69

Fax: 032/777 81 75

E-mail: starosta@obeclubina.sk

Webstránka: www.obeclubina.sk

Starosta: Ing. Martin Beňatinský

Partnerská obec: Boršice u Blatnice (Česká republika)

Mikroregión: Stredné Považie

Nadmorská výška: 273 m n. m.

Počet obyvateľov: 1396 (z roku 2016)

Rozloha: 2 943 ha (zdroj: www.obce.info)

obecný úrad Lubina

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Názov obce Lubina je odvodený od slovného základu "lub" vo význame lyko, podkôrna časť listnatého stromu. Pomenovanie osady v takomto poraste - dubovom - "dubina, dubina, bude z teba Lubina", je i základom povesti o založení obce.

 

Obec má 3 časti: Hrnčiarové, Lubina a Miškech Dedinka

 

Menšie časti: Barina, Dolný Mlyn, Gašparíkovci, Harušťákovci, Holubyho chata na Javorine, Hrabové, Hrachoviská, Hrnčiarové, Koníkovci, Kopcovci, Kopcovci pod Rohom, Kováčové, Kubovci, Ličkovci, Lukáč, Majer, Miškech dedinka, Miškov salaš, Nový Mlyn, Pod Kamienkom, Podkozince, Rúbaninskovci, Solovicovci, Sušárkovci, Škulcovci, Valenčíkovci, Vápenky, Záhradská


Múzeá a pamätné izby:

Múzeum Samuela Štúra - Lubina 916 12, 032/777 8169, so 4 expozíciami


Kultúra:

- Miestne osvetové stredisko v dedine má budovu v kultúrnom dome. Kultúrny dom bol postavený v r. 1935 a mal názov KD Gustáva Zocha. Je to jednopodlažná budova, na poschodí je veľká sála s javiskom, šatňami a priestrannou vstupnou halou. Na prízemí je miestna ľudová knižnica.

- Miestne osvetové stredisko v Miškech Dedinke sídli v kultúrnom dome, ktorý bol postavený v r. 1936 a menoval sa KD Dr. Milana Hodžu. Je to priestranná budova s veľkou spoločenskou miestnosťou, javiskom, knižnicou a dobre vybavenou kuchyňou. V pivničnom priestore je pekne zariadený klub mladých s posedením i pultovou obsluhou. Na poschodí je klubová miestnosť, ktorá slúži na zasadanie obecného zastupiteľstva, na schôdze rôznych organizácií i spolkov. Má tu sídlo i FS Javorinka.

- FS Javorinka – Miškech Dedinka

- Tradičné stretnutie pri pálení vatry na počesť Majstra Jána Husa na Chríbe

- Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine (júl/august)

- Oslavy SNP na vrchu Roh a v prírodnom amfiteátri


Šport:

- TJ Lubina

- Lyžiarske stredisko Veľká Javorina - www.velkajavorina.sk

- Cyklotrasa - Miškech dedinka (Lubina) – Veľká Javorina 10 km


Významné osobnosti:

- Jozef Ľudovít Holuby - ev. kňaz, botanik, etnograf, historik, publicista. Zostavil 3 herbáre.

- Samuel Štúr

- Miloš Uher (1914-1945) - veliteľ partizánskeho oddielu Hurban, kpt. in memoriam. Odpočíva v kruhu svojich spolubojovníkov na vrchu Roh - vo vybudovanom pamätníku.

- Rudolf Uher (1913-1987) - akademický sochár, tvorca reliéfu partizánov a žulovej sochy partizána v areáli pamätníka Roh, busty Miloša Uhra a pamätnej tabule na dome M. Uhra.


História:

Osídlenie obce sa datuje do mladšej doby bronzovej, o čom svedčia archeologické nálezy na Nehvanci. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1392. Ide o listinu, ktorou uhorský kráľ Žigmund daroval celé Čachtické panstvo bratislavskému županovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Rod Ctiborovcov vlastnil panstvo, ktorého súčasťou bola aj obec, až do smrti Ctibora II v roku 1434. V roku 1436 ho Žigmund daroval kráľovskému pokladníkovi Michalovi Országovi de Gut a rod Országovcov mal panstvo v držbe až do roku 1567. V roku 1569 dostalo Čachtické panstvo nových zemepánov. Maximilián I. ho dal do zálohy Uršule Kanyžajovej, vdove po Tomášovi Nádasdym a ich synovi Františkovi. Po Františkovej smrti v roku 1604 sa majiteľkou panstva stala jeho manželka - Alžbeta Báthoryová, smutne známa ako „čachtická pani“, ktorá počas svojho života zavraždila desiatky mladých dievčat. S jej postavou je spojených viacero legiend. Alžbeta zomrela v roku 1613. V tomto roku dochádza k prvému deleniu majetku medzi jej deti, medzi Nádasdyovcov a Drugethovcov. V roku 1617 bolo panstvo delené druhýkrát. Históriu obce poznačilo predovšetkým obdobie reformácie i protireformácie. Husitské myšlienky šírené na území Považia od roku 1420 a neskôr Lutherove učenie ovplyvnilo náboženské formovanie obce, z ktorej sa stala typická evanjelická dedina. Po Bielohorskej bitke sa celé 17. storočie nieslo v duchu násilnej rekatolizácie. Úplnú náboženskú slobodu získali obyvatelia až tolerančným patentom, ktorý v roku 1781 vydal Jozef II. Počas SNP sa Lubina významne angažovala v hrdinskom boji slovenského ľudu za slobodu. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, z remesiel prevládali súkenníctvo, hrnčiarstvo a mlynárstvo.


Literatúra o obci: 

Fraňová, Ľ., Hrabovská O.: Lubina 1392–1992. Lubina: Obecný úrad, 1992. 116 s.

Fraňová, Ľ., Hrabovská O.: Obec Lubina 1392-1992-2002. Lubina: Obecný úrad, 2002. 116 s. ISBN 80-968751-9-1.

Hrabovská, O.: Cirkev naša lubinská: z dejín Evanjelickej a.v. cirkvi v Lubine. Lubina : Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, 2003. 79 s. ISBN 80-969011-5-X.


Prírodné podmienky:

Rozsiahle lesné porasty - listnaté (buk, dub, javor), ihličnaté (smrek, borovice) sa striedajú s poľnohospodárskou pôdou, lúkami, pasienkami a ornou pôdou. Pôsobivý obraz krajiny dotvára rozptýlená zeleň stromov a krov, zachované ovocné sady so starými vzácnymi odrodami ovocných drevín - oskoruše, hrušky, jablone, slivy (slivky, belice, durandzie, trnky). 30.6.1988 túto oblasť - 83 ha - vyhlásili Veľkú Javorinu za štátnu prírodnú rezerváciu pre výskyt vzácnych rastlín i živočíchov.


Ubytovanie:

Holubyho chata - Veľká Javorina

Turistické ubytovanie Pod Javorinou - Hrnčiarové 760, Lubina


Stravovanie:

Holubyho chata - Veľká Javorina


Pamiatky:

Evanjelický kostol - Tolerančný kostol - Kostol sa staval v rokoch 1783-84. Súčasne s kostolom bola postavená i fara. Dnes nesie názov stará fara a je kultúrnou pamiatkou, významnou tým, že sa tu narodil  Dr. Jozef Ľudovít Holuby, kňaz, botanik, národopisec a žil tu jeho brat Karol Holuby, bojovník za národnú slobodu v r. 1848. V r. 1909 pod vedením známeho architekta Milan Harminca postavili novú faru, ktorá patrí medzi najkrajšie menšie architektonické stavby v okolí. V súčasnosti je celý cirkevný areál obnovený, stalo sa tak k 220. výročiu postavenia kostola. Kostol i fara má obnovený interiér, novú strechu i vonkajšiu fasádu. Okolie kostola má peknú parkovú úpravu, osvetlenie i priestranné parkovisko.

 

Rodný dom J. Ľ. Holubyho

 

Pamätník odboja na vrch Roh - 032/777 81 75 - Na vrchu Roh je celý areál. Je to miesto odpočinku 45-tich partizánov 2. československej Stalinovej partizánskej brigády a kapitána Uhra. Pod vrchom je prírodný amfiteáter.

 

Televízna veža Veľká Javorina - 032/777 80 48

 

Hradisko - V miestnej časti Podkozince v lome U Setvákov (Setváková skala) sa nachádzalo hradisko alebo hrad. Bol opevnený priekopou s valom. Má pozostatky strážnej veže z 15. storočia. Dochoval sa nákres lokality i zopár fotografií z päťdesiatych rokov.

 

Lužické popolnicové pole - Našlo sa v miestnej časti Hrnčiarové. Nález obsahoval urny obložené kamennými vencami. V neďalekom kameňolome sa našla jedinečná bronzová spona.

 

Strážna veža - Jej pozostatky sa nachádzajú nad kameňolomom pri kopanici Podkozince. Táto veža patrila k Čachtickému hradu.


Video:

   


Virtuálne prehliadky:

 


vysielac velka javorina   rozhladna jelenec

Mapa:

Lubina

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 2

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

Evanjelický kostol - Tolerančný kostol

 

pamatnik na vrchu roh

Pamätník odboja na vrch Roh

 

Pamätník odboja na vrch Roh

 

penzion roh lubina

 

amfiteater roh

Amfiteáter na vrchu Roh

 

pamatna tabula milosa uhra na dome v lubine

Dom, v ktorom žil kpt. Miloš Uher v Lubine

 

holubyho chata velka javorina

Holubyho chata na Veľkej Javorine

 

vysielac velka javorina

Vysielač Veľká Javorina

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk