Región Nové Mesto nad Váhom - Hrádok

hradok

Hrádok erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Hrádok 149, 916 33 Hrádok

Telef. spojenie: 032/777 61 21

Fax: 032/777 62 17

E-mail: obec.hradok@stonline.sk

Webstránka: www.hradok.webgarden.cz

Starosta:  Ing. Rastislav Beňo

Partnerská obec:

Mikroregión: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Nadmorská výška: 197 m n. m.

Počet obyvateľov: 735 (2016)

Rozloha: 2 414 ha (zdroj: www.obce.info)

Obecný úrad Hrádok

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Hrad Tematín - Hrádok 916 33, OZ Tematín

 

Slovanské hradisko z 9. storočia - http://www.hradok.webgarden.cz/rubriky/historia-obce/slovanske-hradisko


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:

Hrádocké hody – august


Šport:

TJ Hrádok

DHZ Hrádok - www.dhzhradok.webgarden.cz


Významné osobnosti:


História:

Na katastrálnom území Hrádku bol uskutočnený najväčší nález železných sekerovitých hrivien v bývalom Československu. Obec patriaca k Tematínskemu panstvu sa pod menom Harranuk po prvýkrát spomína v roku 1246. Súčasný názov obce súvisí so staroslovanským hradiskom z 9. storočia, ktoré stálo na západnom výbežku zvanom Hradište. História obce úzko súvisí s históriou hradu Tematín. V roku 1270 daroval hrad i obec uhorský kráľ Štefan V. Michalovi, synovi Ondreja, za jeho zásluhy. Po smrti prvého majiteľa sa panstvo opäť stalo kráľovským majetkom. Od začiatku 14. storočia do roku 1321 hrad i obec vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1348 daroval Tematínske panstvo kráľ Ľudovít I. kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil hrad a s ním aj obec až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého hrad i obec vystriedali viacero vlastníkov. Do histórie obce postupne zasahovali vpády Husitov od roku 1420, Turkov od roku 1530, ktoré sa až do konca 17. storočia striedali resp. spájali s protihabsburgskými povstaniami – postupne Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626, Juraja I. Rákocziho v rokoch 1644 až 1645 a Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 až 1711. Dôvodom protihabsburgských povstaní bola aj snaha o náboženskú slobodu, ale predovšetkým vlastné politické ciele. V roku 1781 vydal Jozef II. tolerančný patent, ktorým evanjelická časť obyvateľstva prestala byť obmedzovaná vo svojich právach. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, z časti i remeslom - výrobou drevených súčiastok, hrnčiarskou výrobou, košikárstvom a papiernictvom.


Literatúra o obci:

Mrva I.: Hrádok 1246-1996. Bratislava: Alfa-press. Hrádok: Obecný úrad, 1996. 145 s. ISBN 80-88811-48-1

 

Bóna, M.: Hrad Tematín (stručný sprievodca po zrúcanine hradu). Bratislava: Slovenský skauting. 2008. 34 s. ISBN 978-80-89136-73-5.


Prírodné podmienky:

Takmer 60 % katastrálneho územia obce pokrývajú lesy. Prevládajú buky, duby a borovice. V katastri obcí Hrádok, Lúka a Stará Lehota sa nachádza národná prírodná rezervácia Javorníček. Má rozlohu 15,1 ha a vyhlásená bola v roku 1982. Na hrebeni s troma skupinami brál sa chráni vzácna flóra a fauna. Hrádok je so svojimi dolinami turisticky príťažlivým a vyhľadávaným miestom. Hrádocká a Hradská dolina sú bohaté na výskyt chránených druhov fauny a flóry, akými sú jašterica zelená, zmijovec hladký, bocian čierny a višňa kríčková. Hradská dolina umožňuje prístup motorovými vozidlami až pod hrad Tematín, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hranice katastra.

 

Prírodná rezervácia Prieľačina, s rozlohou 35,87 ha, bola vyhlásená v roku 1988 z dôvodu ochrany lesných spoločenstiev. Prírodná pamiatka Pseudoterasa Váhu, s rozlohou 11,82 ha, bola vyhlásená v roku 1983 z dôvodu ochrany geomorfologického tvaru.

 

Prírodná pamiatka Obtočník Váhu bola vyhlásená v roku 1983 na ploche 1,4 ha. Predstavuje ojedinelý geomorfologický útvar na strednom Považí.


Ubytovanie:


Stravovanie:

Reštaurácia Majer - Hrádok 172, kontakt: 0918 653 186, kapacita: 35 ľudí, vhodné na svadby, rodinné oslavy, kary, promócie, firemné večierky a školenia


Pamiatky:

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1729, je barokovo-klasicistický, postavený je na mieste staršieho kostola z roku 1560. Po požiari ho opravili a v roku 1802-1818 obnovili. Hlavný oltár pochádza z roku 1779, uprostred je umiestnený obraz Panny Márie z roku 1887.


Turistika:

Hrádok - Tematín


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Hrádok

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

kostol hradok

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

hrad tematin

Hrad Tematín

 

hrad tematin vstupna brana

Hrad Tematín

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk