Región Nové Mesto nad Váhom - Hrádok

hradok

Hrádok erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Hrádok 149, 916 33 Hrádok

Telef. spojenie: 032/777 61 21

Fax: 032/777 62 17

E-mail: obec.hradok@stonline.sk

Webstránka: www.hradok.webgarden.cz

Starosta:  Ing. Rastislav Beňo

Partnerská obec:

Mikroregión: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Nadmorská výška: 197 m n. m.

Počet obyvateľov: 610

Hustota obyvateľstva: 25

Rozloha: 2 414 ha (zdroj: www.obce.info)

Obecný úrad Hrádok

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Hrad Tematín - Hrádok 916 33, OZ Tematín

 

Slovanské hradisko z 9. storočia - http://www.hradok.webgarden.cz/rubriky/historia-obce/slovanske-hradisko


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:

Hrádocké hody – august


Šport:

OFK Ajax Hrádok - www.ofkajaxhradok.sk

DHZ Hrádok - www.dhzhradok.webgarden.cz


Významné osobnosti:


História:

Na katastrálnom území Hrádku bol uskutočnený najväčší nález železných sekerovitých hrivien v bývalom Československu. Obec patriaca k Tematínskemu panstvu sa pod menom Harranuk po prvýkrát spomína v roku 1246. Súčasný názov obce súvisí so staroslovanským hradiskom z 9. storočia, ktoré stálo na západnom výbežku zvanom Hradište. História obce úzko súvisí s históriou hradu Tematín. V roku 1270 daroval hrad i obec uhorský kráľ Štefan V. Michalovi, synovi Ondreja, za jeho zásluhy. Po smrti prvého majiteľa sa panstvo opäť stalo kráľovským majetkom. Od začiatku 14. storočia do roku 1321 hrad i obec vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1348 daroval Tematínske panstvo kráľ Ľudovít I. kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil hrad a s ním aj obec až do roku 1521. V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého hrad i obec vystriedali viacero vlastníkov. Do histórie obce postupne zasahovali vpády Husitov od roku 1420, Turkov od roku 1530, ktoré sa až do konca 17. storočia striedali resp. spájali s protihabsburgskými povstaniami – postupne Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626, Juraja I. Rákocziho v rokoch 1644 až 1645 a Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 až 1711. Dôvodom protihabsburgských povstaní bola aj snaha o náboženskú slobodu, ale predovšetkým vlastné politické ciele. V roku 1781 vydal Jozef II. tolerančný patent, ktorým evanjelická časť obyvateľstva prestala byť obmedzovaná vo svojich právach. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, z časti i remeslom - výrobou drevených súčiastok, hrnčiarskou výrobou, košikárstvom a papiernictvom.


Literatúra o obci:

Mrva I.: Hrádok 1246-1996. Bratislava: Alfa-press. Hrádok: Obecný úrad, 1996. 145 s. ISBN 80-88811-48-1

 

Bóna, M.: Hrad Tematín (stručný sprievodca po zrúcanine hradu). Bratislava: Slovenský skauting. 2008. 34 s. ISBN 978-80-89136-73-5.


Prírodné podmienky:

Takmer 60 % katastrálneho územia obce pokrývajú lesy. Prevládajú buky, duby a borovice. V katastri obcí Hrádok, Lúka a Stará Lehota sa nachádza národná prírodná rezervácia Javorníček. Má rozlohu 15,1 ha a vyhlásená bola v roku 1982. Na hrebeni s troma skupinami brál sa chráni vzácna flóra a fauna. Hrádok je so svojimi dolinami turisticky príťažlivým a vyhľadávaným miestom. Hrádocká a Hradská dolina sú bohaté na výskyt chránených druhov fauny a flóry, akými sú jašterica zelená, zmijovec hladký, bocian čierny a višňa kríčková. Hradská dolina umožňuje prístup motorovými vozidlami až pod hrad Tematín, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hranice katastra.

 

Prírodná rezervácia Prieľačina, s rozlohou 35,87 ha, bola vyhlásená v roku 1988 z dôvodu ochrany lesných spoločenstiev. Prírodná pamiatka Pseudoterasa Váhu, s rozlohou 11,82 ha, bola vyhlásená v roku 1983 z dôvodu ochrany geomorfologického tvaru.

 

Prírodná pamiatka Obtočník Váhu bola vyhlásená v roku 1983 na ploche 1,4 ha. Predstavuje ojedinelý geomorfologický útvar na strednom Považí.


Ubytovanie:


Stravovanie:

Reštaurácia Majer - Hrádok 172, kontakt: 0918 653 186, kapacita: 35 ľudí, vhodné na svadby, rodinné oslavy, kary, promócie, firemné večierky a školenia


Pamiatky:

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1729, je barokovo-klasicistický, postavený je na mieste staršieho kostola z roku 1560. Po požiari ho opravili a v roku 1802-1818 obnovili. Hlavný oltár pochádza z roku 1779, uprostred je umiestnený obraz Panny Márie z roku 1887.


Turistika:

Hrádok - Tematín


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Hrádok

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

 

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

kostol hradok

Katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

 

hrad tematin

Hrad Tematín

 

hrad tematin vstupna brana

Hrad Tematín

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

 

www.nmnv.sk

Dátum aktualizácie: 15.3.2015

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk