Región Nové Mesto nad Váhom - Hôrka nad Váhom

Hôrka nad Váhom erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Hôrka nad Váhom 225, 916 32 Hôrka nad Váhom

Telef. spojenie: 032/779 81 22

Fax: 032/779 81 22

E-mail: obec@horkanadvahom.sk

Webstránka: www.horkanadvahom.sk

Starosta: Eva Sevaldová

Partnerská obec: -

Mikroregión: Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Nadmorská výška: 189 m n. m.

Počet obyvateľov: 737 (2018)

Rozloha: 1 834 ha (zdroj: www.obce.info)

Obecný úrad Hôrka nad Váhom

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Obecné časti: Adolfov dvor, Dolina, Kopanica na Selci, Kopúnová, Maleništia, Medzihorie, Sevaldova kopanica, Tangelmajerova kopanica


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:

Obecná knižnica – otvorená raz mesačne


Šport:

Hasičský zbor Hôrka nad Váhom

Obecný športový klub Hôrka nad Váhom


Významné osobnosti:


História:

Prvá písomná zmienka o Hôrke nad Váhom pochádza z roku 1246, kde sa obec ako súčasť Tematínskeho panstva, spomína pod názvom Hurka. História obce úzko súvisí s históriou hradu Tematín. Tak ako sa menili majitelia tohto hradu, menili sa i majitelia obce. V roku 1270 daroval hrad i obec uhorský kráľ Štefan V. Michalovi, synovi Ondreja, za jeho zásluhy. Po smrti prvého majiteľa sa panstvo opäť stalo kráľovským majetkom. Od začiatku 14. storočia do roku 1321 hrad i obec vlastnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1348 daroval Tematínske panstvo kráľ Ľudovít I. kráľovskému pivničiarovi a tekovskému županovi, neskôr sedmohradskému vojvodovi a palatínovi Mikulášovi Kontovi. Rod Kontovcov, neskôr Ujlakovcov vlastnil hrad a s ním aj obec až do roku 1521.

 

V rokoch 1524 až 1636 bol vlastníkom rod Thurzovcov, po vymretí ktorého hrad i obec vystriedalo viacero vlastníkov. Do histórie obce postupne zasahovali vpády Husitov od roku 1420, Turkov od roku 1530, ktoré sa až do konca 17. storočia striedali resp. spájali s protihabsburgskými povstaniami – postupne Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626, Juraja I. Rákocziho v rokoch 1644 až 1645 a Františka II. Rákocziho v rokoch 1703 až 1711. Dôvodom protihabsburgských povstaní bola aj snaha o náboženskú slobodu, ale predovšetkým vlastné politické ciele.

 

V roku 1781 vydal Jozef II. tolerančný patent, ktorým evanjelická časť obyvateľstva prestala byť obmedzovaná vo svojich právach. V 19. storočí sa v obci vyskytlo viacero epidémií cholery a v roku 1847 aj posledný veľký hlad.

 

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a z časti i remeslom – výrobou drevených nástrojov používaných v poľnohospodárstve.


Literatúra o obci:

Mrva, I. a Slovák, M.: 750 rokov obce Hôrka nad Váhom. Magenta Trenčín. 1998. 107 strán. (Práca bola ocenená ako najlepšia regionálne monografia  roku 2000 cenou MS)


Prírodné podmienky:

Hôrka nad Váhom je obec s prekrásnou, takmer nedotknutou prírodou. Turistom je známa predovšetkým 7 km dlhá Hôrčanská dolina, ktorá sa tiahne až po Panskú Javorinu.

 

V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Prieľačina s rozlohou 35,87 ha. Vyhlásená bola v roku 1988 z dôvodu ochrany lesných spoločenstiev.

 

Prírodná pamiatka Pseudoterasa Váhu, s rozlohou 11,82 ha, bola vyhlásená v roku 1983 z dôvodu ochrany geomorfologického tvaru.

 

Prírodná pamiatka Obtočník Váhu bola vyhlásená v roku 1983 na ploche 1,4 ha. Predstavuje ojedinelý geomorfologický útvar na strednom Považí.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla - dokončený v roku 1999.

 

Kaštieľ rodiny Szokolóczy - Nachádza sa na okraji obce. Je spustnutý, na jeho využitie je potrebná renovácia.


Turistika:


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mapa:

Hôrka nad Váhom mapa

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: 1

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Hôrke nad Váhom

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Hôrke nad Váhom

 

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Hôrke nad Váhom

Rímsko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla v Hôrke nad Váhom

 

OSK Horka nad Vahom

OŠK Hôrka nad Váhom

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk