Región Nové Mesto nad Váhom - Dolné Srnie

dolne srnie

Dolné Srnie erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Dolné Srnie 242, 916 41, Dolné Srnie

Telef. spojenie: 032/779 24 31

Fax: 032/779 28 63

E-mail: sekretariat@dolnesrnie.sk

Webstránka: www.dolnesrnie.sk

Starosta: Ing. Juraj Hamaj, starosta@dolnesrnie.sk

Partnerská obec: -

Mikroregión: Javorina

Nadmorská výška: 227 m n. m.

Počet obyvateľov: 993 (2016)

Rozloha: 879 ha (zdroj: dolnesrnie.sk)

Obecný úrad Dolné Srnie

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Osídlenie katastra je sústredené do intravilánu obce, ktorý je členený na miestne časti: Dolné mlyny, Horné mlyny, Hrádze, Malý bok, Na ráte, Nové dedina, Pohájska, Veľký bok a Žabinec.


Múzeá a pamätné izby:

V obci pôsobí od júna 1995 múzeum. Expozícia predstavuje dejiny obce, významné osobnosti, ktorých život je spojený s Dolným Srním. Súčasťou expozície je aj etnografický materiál - sviatočné a pracovné odevy, pracovné náradie a nástroje, keramika. Cenná je zbierka dopisníc vydávaných začiatkom storočia Štefanom Svetským, rodákom z Dolného Srnia.


Kultúra:

Jednota dôchodcov


Šport:

ŠK Dolné Srnie


Významné osobnosti:

Narodili:

Pavel Hečko (1825 -1895) - pedagóg, filozof, spisovateľ a evanjelický kňaz

Ján Marták (1912 - 1945) - učiteľ a organizátor partizánskeho hnutia v podjavorinskom kraji

Štefan Margetin (1929 - 1982) - regionálny historik a spisovateľ

Ivan Kozáček (1923 - ) – výtvarník

Mária Hargašová (1902 - ) - botanička a regionálna historička

 

Aktívne tu pôsobili:

Mária Rázusová-Martáková (1905 - 1964) - v rokoch 1924 - 1932 ako učiteľka, slovenská spisovateľka, prekladateľka a zaslúžilá umelkyňa

Andrej Mihál (1891 – 1962) - v rokoch 1950 - 1956 ako evanjelický kňaz publicista a verejný činiteľ

Martin Rázus (1888 - 1937) - významný slovenský prozaik, básnik a politik – predseda a poslanec SNS, evanjelický kňaz, často tu navštevoval svoju sestru


História:

Bohaté archeologické nálezy dokazujú osídlenie oblasti už v mladšej dobe kamennej. Prvá písomná  zmienka o obci Dolné Srnie je  z roku 1447. Zo zachovaných dokumentov je zrejmé, že obec patrila od najstarších čias Beckovskému hradu. Ako sa menili majitelia hradu tak sa menili i majitelia obce. Dejiny Dolného Sŕnia poznačilo viacero udalostí spojených s bojom za náboženskú slobodu ale i husitské nájazdy, obdobie reformácie i protireformácie a protihabsburgské povstania. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, predovšetkým ovocinárstvom a mliekarstvom, remeslom - hlavne garbiarstvom, hrnčiarstvom, tkáčstvom, košikárstvom a výrobou vápna a tehál z hliny.

 

Časť obce, nazývanú Dolné mlyny, dal Ctibor I. augustiánskym mníchom z Nového Mesta nad Váhom, ktorých tam uviedol v roku 1419. Pravdepodobne títo mnísi dostali obec aj pod cirkevnú správu a z výnosu darovaných mlynov mali poživeň.

 

Ctibor podľa historických prameňov zomrel roku 1414, keď na poľovačke prechladol. Po jeho smrti prešli majetky na jeho syna Ctibora II., ktorý dokončil ním začaté dielo. Ctiborom ml. vymrel rod Ctiborovcov po meči. Medzi dcérou Katarínou a kráľom Žigmundom začali dlhé spory o dedičstvo. Spor rozhodol palatín v prospech kráľa a Katarína dostala iba jednu štvrtinu dedičstva. Otcovské majetky sa jej prinavrátili až po sobáši s Pavlom Bánffym v roku 1437, keď sa hrad stal opäť vlastníctvom rodu Bánffyovcov. Prvá písomná zmienka je z roku 1477, kedy sa spomína ako villa Zerne.


Literatúra o obci:

Skovajsa, J.: Dolné Srnie. 600 rokov (1388-1988). Dolné Srnie. 1988. 96 s.


Prírodné podmienky:

Katastrálnu hranicu Dolného Srnia a Trenčianskych Bohuslavíc na juhovýchode tvorí lesostepná oblasť Turecký vrch. Územie s rozlohou 18,76 ha, vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1984, je chráneným náleziskom dubu plstnatého a ďalších chránených druhov rastlín a živočíchov.


Ubytovanie:

Ubytovanie rodinného typu – Dolné Srnie, 0902 563 263, 35 lôžok (2-,3-,4-lôžkové izby)


Stravovanie:


Pamiatky:

K pozoruhodným historickým pamiatkam patria: baroková zvonica so štvorcovým pôdorysom z 1. polovice 18. storočia a hranolová, trojpodlažná neoklasicistická zvonica z roku 1890.

 

Kúria - Klasicistická kúria je z roku 1850.

 

Hradisko - Je vo výške 347 m.n.m. východne od obce. Tvorí ho mohutné opevnenie s oválnym, na juhu zdvojeným valom so vstupnou bránou. Patrí do lužickej kultúry zo staršej doby železnej. Našli sa tam štiepané kamenné nástroje a kamenná sekera z mladšej doby kamennej.


Turistika:

- Cyklotrasa - Dolné Srnie - Papraď 30 km


Historické fotografie:

stare dolne srnie zvonica  


Video:


Virtuálne prehliadky:


Mikroregión Javorina

Rozloha v km2: 108,11

Počet obyvateľov: 6 802

Počet obcí: 4

Zoznam obcí: Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Lubina, Moravské Lieskové

mapa mikroregionu Javorina -  Dolne Srnie

Mapa:

Dolné Srnie

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: nie

 

Fotogaléria:

neoklasicisticka zvonica Dolne Srnie

 

barokova zvonica Dolne Srnie

 

 

PR Turecký vrch

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk