Región Nové Mesto nad Váhom - Častkovce

castkovce

Častkovce erb

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Častkovce 399, 916 27 Častkovce

Telef. spojenie: 032/779 41 93

E-mail: obec@castkovce.eu

Webstránka: www.obeccastkovce.webnode.sk

Starosta: Mgr. Dušan Bublavý, Častkovce 399, 032/779 41 93, 0905 906 718

Partnerská obec:

Mikroregión: Mikroregión Dubová

Nadmorská výška: 178 m n. m.

Počet obyvateľov: 1333 (2014)

Rozloha: 757 ha (zdroj: www.obeccastkovce.webnode.sk)

Obecný úrad Častkovce

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad

Zaujímavosti:

Park v Častkovciach je vyhlásený za chránený areál

 

Obecné časti: Banát


Múzeá a pamätné izby:


Kultúra:

Obecná knižnica – otvorená jedenkrát do týždňa

Kultúrny dom - Malá sála s kapacitou 50 miest a veľká s kapacitou 200 miest sa využíva celoročne, zväčša pri zábavách, diskotékach, verejných zhromaždeniach a stretnutiach.


Šport:

TJ Častkovce


Významné osobnosti:


História:

Obec patrí k najstarším na Slovensku. Podľa archeologických nálezov a vykopávok možno usudzovať, že územie bolo osídlené už v dobe kamennej a bronzovej. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1392, kde obec vystupuje pod menom Chassko. Ide o listinu kráľa Žigmunda, ktorou daroval Čachtické hradné panstvo Ctiborovi zo Ctiboríc. Aj ďalšia história obce je úzko spätá s históriou Čachtického hradného panstva. Po smrti Ctibora II. v roku 1434 patrilo v rokoch 1436 až 1567 rodu Országhovcov. V roku 1569 dostalo Čachtické panstvo nových zemepánov. Maximilián I. ho dal do zálohy Uršule Kanyžajovej, vdove po Tomášovi Nádasdymu a ich synovi Františkovi. Po Františkovej smrti v roku 1604 sa majiteľkou panstva stala jeho manželka - Alžbeta Báthoryová, smutne známa ako „čachtická pani“, ktorá počas svojho života zavraždila desiatky mladých dievčat. Alžbeta zomrela v roku 1613. V tomto roku dochádza k prvému deleniu majetku medzi jej deti, medzi Nádasdyovcov a Drugethovcov. V roku 1617 bolo panstvo delené druhýkrát. Rod Nádasdyovcov stratil svoj podiel v roku 1670. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom.


Literatúra o obci:


Prírodné podmienky:

K prírodným európskym unikátom patrí park. Objekt, s rozlohou 3,56 ha patril pôvodne ku kaštieľu. Nachádza sa v ňom mnoho vzácnych drevín. V roku 1985 bol vyhlásený ako chránený areál.

 

Do katastrálneho územia obce zasahuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, vyhlásená v roku 1976. Jej časť, v okolí pútnického vrchu Plešivec (484 m n. m.) vypínajúceho sa nad obcou, bola v roku 1976 vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Jej výmera je 56,5 ha, a ochrana sa týka predovšetkým skalnej lesostepi. Prírodná pamiatka Brehové porasty Dubovej bola vyhlásená v roku 1983.


Ubytovanie:


Stravovanie:


Pamiatky:

Kaštieľ v Častkovciach je pôvodne neskororenesančná stavba, pochádzajúca z roku 1640. Prestavba objektu bola uskutočnená v druhej polovici 18. storočia. Na poschodí sa nachádza slávnostná sieň, ktorá má štukovú dekoráciu z konca 18. storočia. Objekt je po obnove fasády vo veľmi dobrom stave.

 

Rímskokatolícka kaplnka sv. Cyrila a Metoda je z roku 1880.

 

K ďalším kultúrno-historickým pamiatkam patrí neskoro baroková zvonica s okrúhlym pôdorysom z druhej polovice 18. storočia. Novou dominantou obce je moderný rímsko-katolícky kostol dokončený v roku 1993.


Turistika:


Video:

 


Virtuálne prehliadky:

 


Mapa:

Častkovce

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: áno

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: nie

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: nie

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: nie

-      Telocvične: 2

 

Fotogaléria:

 

rimsko-katolicky kostol

Rímskokatolícky kostol

 

kastiel v castkovciach

Kaštieľ v Častkovciach

 

Kaštieľ v Častkovciach

Kaštieľ v Častkovciach

 

Ďalšie fotografie nájdete na stránke www.nmnv.sk.

Dátum aktualizácie: 4.2.2019