Región Nové Mesto nad Váhom - Beckov

obec Beckov

erb obce Beckov

Erb obce

Poštová adresa: Obecný úrad, Beckov 180, 916 38 Beckov

Telefón: 032/777 71 25

E-mail: starosta@obec-beckov.sk

Webstránka: www.obec-beckov.sk

Starosta: Daniel Hladký

Partnerská obec: Slavkov

Mikroregión:

Počet obyvateľov: 1354 (k roku 2016)

Nadmorská výška: 190 m n. m.

Rozloha: 2 863 ha (zdroj: www.obce.info)

Obecný úrad Beckov

Obecný úrad

facebook geocaching  cesky preklad anglicky preklad nemecky preklad rusky preklad


Zaujímavosti:

Beckovský hrad je vďaka výhodnej polohe obľúbenou turistickou atrakciou, otvorený takmer celoročne, zrekonštruovaný v rokoch 2010-2011 - Beckov 180, OÚ Beckov 916 38, 032/777 71 25 (viac o hrade)

 

Beckovská jaskyňa - Ide o prírodnú pamiatku objavená v roku 1983. Má prekrásnu rôznofarebnú krasovú výzdobu po celom priestore jaskyne. Zvláštnosťou je bohatý výskyt priezračných kryštálov. Doposiaľ dosahuje dĺžku asi 150 metrov a hĺbku 70 metrov. Najväčší dóm s rozmermi 25 x 17 x 6 metrov bol pomenovaný na počesť priekopníkov slovenského jaskyniarstva na Majkov dóm. Jaskyňa nie je verejnosti prístupná.


Múzeá a pamätné izby:

Múzeum Beckov - Kuria Ambrovec (patrí pod Trenčianske múzeum v Trenčíne)

Expozíciu tvoria nálezy z hradu, exponáty z dejín miestnych cechov a historický nábytok.


Kultúra:

Beckovské slávnosti – júl

Beckovské hody – august

Beckovský spevácky zbor

Obecná knižnica


Šport:

- TJ Slovan, Beckov 180

- Obecný hasičský zbor - OHZ, Beckov 418 - Karol Pavlovič – 032/774 27 20

- Kulturistický oddiel Slovan Beckov - KO Slovan, Beckov 428

- Športový outdoorový klub Beckov - ŠOK, Beckov 46

- Motoklub Beckov – motokros - Peter Čikel – 0905 62 27 65

- Horolezectvo - Beckovské hradné bradlo, Beckov 916 38, 032/798 72 17


Významné osobnosti:

Jozef Miloslav Hurban (1817–1888)

Dionýz Štúr (1827-1893) - svetoznámy geológ

Ladislav Mednyanský (1852–1919) - autor cestopisu Malebná cesta dolu Váhom, v Beckove prežil celé detstvo, maliar

Štefan Pilárik (1615–1693) - evanjelický kňaz a spisovateľ, vyučoval na miestnej škole (1652 - 1660)

Ján Ambro (1827–1890) – lekár

Hugolín Gavlovič (1712–1787) – básnik

Martin Medňanský (1840–1899) - básnik a prekladateľ

Karol Bórik (1820–1896) - kapitán slov. dobrovoľníkov v rokoch 1848 – 1849


História:

Archeologické nálezy z Beckova pochádzajú z lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o Beckove pochádza z roku 1208, kde vystupuje pod menom Blundix. Podľa listiny kráľa Bela IV z roku 1258 sa stal Beckov kráľovským mestom. História obce je úzko spätá s históriou hradu. V rokoch 1691 až 1950 tu bol františkánsky kláštor. V obci sa nachádzala tehelňa a v 19. storočí 5 páleníc. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Prekvitalo remeselníctvo, najmä súkenníctvo. Koncom 19. storočia ustrnul vývoj mestečka.


Literatúra o obci: 

KARLÍK, Jozef: Beckov 1. Dejiny obce do roku 1918. Nové Mesto nad Váhom: WillArt, 2006.


Prírodné podmienky:

Prírodnú pamiatku Beckovské hradné bralo, vyhlásenú v roku 1963, tvorí 60 metrov vysoký zvyšok vápencovej kryhy so zrúcaninami hradu. V prírodnej rezervácii Sychrov, vyhlásenej v roku 1984, sa vyskytuje vzácny hlaváčik jarný.

 

Na katastrálnom území obce sa nachádzajú ďalšie prírodné skvosty: 20 metrov vysoká Skalka – prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1983, dva chránené stromy - mohutné lipy malolisté v Župnom sirotinci a vzácny lipový sad - chránený areál vyhlásený v roku 1983.

 

Prírodná rezervácia Beckovské Skalice bola vyhlásená roku 2002 na rozlohe 29,5 ha. Toto územie má veľmi cennú vegetáciu. Pôvodne teplomilné dubiny (hlavne dub plstnantý) sa zachovali na najvyššej časti Skalíc. Veľká časť územia však bola odlesnená, preto tu prevažujú extenzívne pasienky. V strednej časti nachádzame aj v súčasnosti ornú pôdu. Ostatné bývalé terasové políčka boli zatrávnené a dnes predstavujú vhodné stanovište pre populácie orchideovitých rastlín - vstavačov. K vzácnym druhom flóry patria aj hlaváčik jarný, horec krížatý, ľan chlpatý a ľan rakúsky.


Ubytovanie:

Kúria Beckov *** - Beckov 20, 916 38 Beckov, 032/777 73 57, recepcia@kuriabeckov.sk

Ubytovanie Beckov – 0908 20 72 30

Beckov Apartmans - 0903 84 99 17


Stravovanie:

Kúria Beckov ***


Pamiatky:

Beckovský hrad - Hrad sa vypína na strmom skalnom brale, nad obcou Beckov v nadmorskej výške 245 m n. m.. V 13. storočí patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Na prelome 14. a 15. storočia ho vlastnila rodina Ctiborovcov. Po nich bol hrad majetkom Bánffyovcov, ktorí gotický hrad dali prestavať na renesančné sídlo. Vylepšili a vybudovali aj jeho opevnenie, preto hrad nedobili ani Turci. Po vymretí rodu Bánffyovcov sa hrad stal majetkom viacerých šľachtických rodín. V roku 1729 hrad vyhorel a začal pustnúť.

 

Kostol sv. Jozefa Pestúna  je ranobaroková stavba. Hlavný oltár sv. Jozefa Pestúna je z konca 17. storočia, predstavuje Svätú rodinu v strede a po stranách sú sochy sv. Františka z Assisi a sv. Antona Paduánskeho. Hlavný oltár je umiestnený pod chórovým oratóriom. V kostole sú ďalšie barokové bočné oltáre z r. 1696: oltár Ukrižovania, oltár sv. Joachima a oltár sv. Františka z Assisi, oltár Sedembolestnej Panny Márie a oltár sv. Anny. Najvýznamnejšou pamiatkou kostola je kazateľnica z 17. storočia. V kostole sú dva zvony - malý z roku 1734, veľký z roku 1790.

 

Evanjelický kostol bol založený v r. 1545. Bohoslužby sa konávali v katolíckom farskom kostole až do roku 1644, keď kostol museli vrátiť katolíckej cirkvi. V rokoch 1647-1661 sa evanjelikom opäť vrátil farský kostol. Kostol bol vysvätený v roku 1792. Pôvodná fara je v múroch dnešnej fary, ktorá sa prestavovala v rokoch 1866 - 1936. Zvonica bola postavená v roku 1890 na Hôrke za farou. Dnešné zvony sú oceľové a z roku 1919. Novú faru vysvätili 13. októbra 1929. Kostol viackrát prestavovali. Do konca roka 1943 ho rozobrali a do dvoch rokov prebudovali. Kostol dostal hranolovú vežu, nové vysoké okná a nové zariadenie interiéru. Ďalšia oprava kostola sa konala po búrke v r. 1969.

 

Kostol sv. Štefana kráľa - Významnou kultúrno-historickou pamiatkou obce je gotický katolícky kostol sv. Štefana kráľa z roku 1424. Postavený je na mieste staršieho kostola. Veža bola pristavaná v roku 1770. V kostole sa zachovala pôvodná renesančná kamenná dlážka. V pristavanej bočnej kaplnke kostola sa nachádza barokový oltár Piety so 14 sochami svätcov.

 

Mestské hradby - boli vybudované po udelení trnavského mestského práva. Hradby sú pomerne vysoké a mohutné. Vstup do mesta bol umožňovaný zo severu a z východu dvoma bránami. Na severnej a juhozápadnej strane stáli dve kamenné veže. Toto opevnenie sa považuje za typ gotickej formy mestského pevnostného staviteľstva.

 

Kúria Ambrovcov – Bola postavená v polovici 17. storočia. Jej východnú časť tvorí opevňovací gotický múr so strieľňami. Dvojpodlažnú budovu stavebne upravili v 18., 19. a 20. storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, podpivničený valenými klenbami, zaklenutý na stredný pilier. V interiéri je renesančný krb s erbom Medňanských z roku 1648. V 18. storočí pristavili ku kúrii prízemný hospodársky objekt. Posledným majiteľom bol Zoltán Ambro. V súčasnosti je v budove stála expozícia dejín Beckova.


Turistika:

V bezprostrednej blízkosti obce Beckov je možnosť spoznať a prejsť 3 náučné chodníky dosahujúce výšku 190, 371 a 325 m.n.m. Všetky 3 vychádzajú z námestia. Najkratší, najmenej náročný a schodný v každom ročnom období je červeno značkovaný. Umožňuje v dĺžke 800 metrov obzrieť si hrad zo všetkých svetových strán. Ideálne je začať od vstupného panelu doľava popri CHPV Dve lipy. Na prvej zastávke sa návštevník oboznámi s geológiou a geomorfológiou najbližšieho okolia. Naspäť vedie cesta popri židovskom cintoríne do stredu obce, kde sa nachádza druhá zastávka priamo v CHA Lipový sad. Panel upozorňuje na chránené lipy Beckova. Stredný náučný chodník Sychrov má dĺžku 4300 metrov. Je žlto značkovaný, najpríťažlivejší v apríli až júni, keď v PR Sychrov kvitne hlaváčik jarný. Prvá zastávka informuje o miestnych lesoch a poľovnej zveri. Poskytuje pekné výhľady do údolia Váhu. Návrat je po zelenej značke. Tretí chodník Lipky - Beckovské Skalice je červeno značený a má dĺžku 5500 metrov. Od vstupného panelu vedie jeho trasa popri CHA Lipový sad k rodnému domu Dionýza Štúra. Od tejto zastávky je trasa zhodná s turistickou trasou (modrá značka), z ktorej odbočí na kótu Lipky, kde je druhá zastávka. Panel stojaci na mieste s najkrajším výhľadom na široké okolie, opisuje najvýznamnejšie okolité horstvá. Ďalšie dve zastávky sú v rezervácii Beckovské Skalice. Panel načrtáva obraz tunajšej flóre a faune.

Z Beckova ide žlto značkovaný chodník popri Váhu, ktorý vedie na Zelenú vodu. Z obce vychádza i zeleno značený chodník do Považského Inovca. Po ňom prídeme za 3,5 hodiny do Selca a za 5 a 3/4 hodiny na hlavný hrebeň pod vrcholom Inovca. Obe spomínané značky sú súčasťou medzinárodnej trasy E-8. Z Beckova možno ešte prejsť po modrej značke za 1,5 hodiny do Kálnice.

Územím obce prechádza Vážska cykloturistická magistrála a dve značené trasy bežeckého lyžovania (modrá smerom z Beckova do Kálnice, zelená smerom z Beckova do Selca).


Historické fotografie:

Hrad Beckov   Hrad Beckov   Hrad Beckov   Hrad Beckov


Video:

 


Virtuálne prehliadky:

   


Mapa:

Beckov

 

Infraštruktúra:

-      Plyn: áno

-      Kanalizácia: nie

-      Vodovod: áno

-      Lekárne: 1

-      Knižnice: 1

-      Káblová televízia: áno

-      Internet: áno

-      Pošta: 1

-      Hotely: 1

-      Telocvične: 1

 

Fotogaléria:

 

Hrad Beckov, Beckovský hrad

 

viac fotografií a informácií o hrade v časti Hrady/Hrad Beckov

 

 

 

 

Kúria Beckov

 

 

Kúria Ambrovcov - expozícia dejín Beckova

 

Nové bytovky pre obyvateľov

 

 

Dátum aktualizácie: 4.2.2019

Rank SK

Google PageRank

NAJ.sk